Hướng dẫn Theo dõi & Bỏ theo dõi truyện

Các bạn nên Đăng nhập để truy cập truyện đã Theo dõi của bạn ở các trình duyệt, thiết bị hoặc máy tính khác nhau

1) Để Theo dõi truyện, vào chi tiết truyện và nhấn Theo dõi như hình bên dưới:

Hướng dẫn theo dõi truyện tranh - NhatTruyen.com

2) Để Bỏ theo dõi truyện, có 2 cách:

+ Vào chi tiết truyện và nhấn Bỏ theo dõi như hình dưới

Hướng dẫn bỏ theo dõi truyện tranh - NhatTruyen.com

+ Vào mục Theo dõi rồi nhấn Bỏ theo dõi:

Hướng dẫn bỏ theo dõi cùng lúc nhiều truyện tranh - NhatTruyen.com

loadingĐang xử lý