Truyện thể loại Đam Mỹ

Thể loại tiểu thuyết lãng mạn khai thác chủ đề đồng tính luyến ái nam, thường có xuất xứ từ Trung Quốc, lấy bối cảnh Trung Quốc và hòa trộn nhiều yếu tố văn hóa Trung Quốc. Tương tự như yaoi và Shōnen-ai, thể loại này hướng tới độc giả nữ.
Sắp xếp theo:
Truyện Đường Lang Quân
2.136 Đủ bộ

Đường Lang Quân

Truyện Dị Thế Đế Vương Luyến
2.201 Đủ bộ

Dị Thế Đế Vương Luyến

Truyện Dạ Đoạn Huyền
2.074 Đủ bộ

Dạ Đoạn Huyền

Truyện Ái Vĩnh Bất Trì
2.087 Đủ bộ

Ái Vĩnh Bất Trì

Truyện Vương Gia Tha Mạng!
2.121 Đủ bộ

Vương Gia Tha Mạng!

Truyện Tái Tục Tiền Duyến Hệ Liệt
2.088 Đủ bộ

Tái Tục Tiền Duyến Hệ Liệt

Truyện Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi
2.170 Đủ bộ

Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi

Truyện 10 Số Thập Phân
2.211

10 Số Thập Phân

Truyện Tế phẩm của Báo Tử thôn
2.096 Đủ bộ

Tế phẩm của Báo Tử thôn

Truyện Đa Tình Vương Gia Vô Tình Sủng
2.106 Đủ bộ

Đa Tình Vương Gia Vô Tình Sủng

Truyện Yêu Ngươi Sẽ Muốn Ức Hiếp Ngươi
2.086 Đủ bộ

Yêu Ngươi Sẽ Muốn Ức Hiếp Ngươi

Truyện Bên Nhau Dài Lâu (Trường Tương Thủ)
2.105 Đủ bộ

Bên Nhau Dài Lâu (Trường Tương Thủ)

Truyện Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc
2.078 Đủ bộ

Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc

Truyện Bạch Si Dã Tố Công
2.104 Đủ bộ

Bạch Si Dã Tố Công

Truyện Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử
2.095 Đủ bộ

Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

Truyện Nhất Chiến Thành Công
2.186 Đủ bộ

Nhất Chiến Thành Công

Truyện Nhặt Được Cúc Thái Lang
2.154 Đủ bộ

Nhặt Được Cúc Thái Lang

Truyện Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng
2.087 Đủ bộ

Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng

Truyện Dã Thú Ngửi Tường Vi
2.143 Đủ bộ

Dã Thú Ngửi Tường Vi

Truyện Ca Ca Xuất Giá
2.135 Đủ bộ

Ca Ca Xuất Giá

Truyện Huy Vũ Tuyệt Thế
2.093 Đủ bộ

Huy Vũ Tuyệt Thế

Truyện Đào Hoa Trái
2.128 Đủ bộ

Đào Hoa Trái

Truyện Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
2.105 Đủ bộ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Truyện Liệt Diễm
2.112 Đủ bộ

Liệt Diễm

Truyện Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại
2.156 Đủ bộ

Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại

Truyện Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
2.099 Đủ bộ

Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám

Truyện Túy Ngọa Hồng Trần
2.097 Đủ bộ

Túy Ngọa Hồng Trần

Truyện Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
2.145 Đủ bộ

Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Truyện Bạch Hạnh Lang
2.159 Đủ bộ

Bạch Hạnh Lang

Truyện Đảo Môi Tiểu Bảo Bối Nhi
2.121 Đủ bộ

Đảo Môi Tiểu Bảo Bối Nhi

Truyện Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
2.104 Đủ bộ

Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc

Truyện Hồ Lệ Tinh
2.146

Hồ Lệ Tinh

Truyện Dạ Quang
2.107 Đủ bộ

Dạ Quang

Truyện Dị Giới Ràng Buộc
2.106 Đủ bộ

Dị Giới Ràng Buộc

Truyện Cửu Liên Hoàn
2.145 Đủ bộ

Cửu Liên Hoàn

Truyện Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh
2.132 Đủ bộ

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh

loadingĐang xử lý