Truyện thể loại Đam Mỹ

Thể loại tiểu thuyết lãng mạn khai thác chủ đề đồng tính luyến ái nam, thường có xuất xứ từ Trung Quốc, lấy bối cảnh Trung Quốc và hòa trộn nhiều yếu tố văn hóa Trung Quốc. Tương tự như yaoi và Shōnen-ai, thể loại này hướng tới độc giả nữ.
Sắp xếp theo:
Truyện Long Uyên
2.128 Đủ bộ

Long Uyên

Truyện Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu
2.093 Đủ bộ

Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

Truyện Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
2.173

Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Truyện Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn
2.165 Đủ bộ

Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Truyện Điên Phong Đối Quyết
2.152 Đủ bộ

Điên Phong Đối Quyết

Truyện Kinh Đô Đào Hoa Nguyên
2.088 Đủ bộ

Kinh Đô Đào Hoa Nguyên

Truyện Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký
2.100 Đủ bộ

Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký

Truyện Chỉ Cần Yêu Em
2.117

Chỉ Cần Yêu Em

Truyện Võng Du Chi Thúc Đẩy Jq
2.201 Đủ bộ

Võng Du Chi Thúc Đẩy Jq

Truyện Viên Ngọc Kề Bên
2.215 Đủ bộ

Viên Ngọc Kề Bên

Truyện Nam Nô
2.269 Đủ bộ

Nam Nô

Truyện Thay Thế Phẩm
2.202 Đủ bộ

Thay Thế Phẩm

Truyện Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
2.241 Đủ bộ

Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Truyện Mộng Hồ Điệp
2.084 Đủ bộ

Mộng Hồ Điệp

Truyện Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
2.267 Đủ bộ

Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ

Truyện Nam Thê
2.209 Đủ bộ

Nam Thê

Truyện Đổ Cục
2.115 Đủ bộ

Đổ Cục

Truyện Khuynh Thành Song Tuyệt
2.089 Đủ bộ

Khuynh Thành Song Tuyệt

Truyện Khất Cái Hoàng Đế
2.084 Đủ bộ

Khất Cái Hoàng Đế

Truyện Hoạt Thụ Tội
2.102 Đủ bộ

Hoạt Thụ Tội

Truyện Hệ Tình Tuyến
2.099 Đủ bộ

Hệ Tình Tuyến

Truyện Hận Phong Trần
2.080 Đủ bộ

Hận Phong Trần

Truyện Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
2.171 Đủ bộ

Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh

Truyện Vô Tình
2.057 Đủ bộ

Vô Tình

Truyện Liệp Lộc - Săn Lộc
2.158 Đủ bộ

Liệp Lộc - Săn Lộc

Truyện Nhật Lạc Vân Hi
2.140 Đủ bộ

Nhật Lạc Vân Hi

Truyện Lạc Tuyết Thành Bạch
2.097 Đủ bộ

Lạc Tuyết Thành Bạch

Truyện Hoàng Bán Tiên
2.266 Đủ bộ

Hoàng Bán Tiên

Truyện Hồng Tuyến Ký
2.116 Đủ bộ

Hồng Tuyến Ký

Truyện Hoàng Tộc Bại Hoại
2.249 Đủ bộ

Hoàng Tộc Bại Hoại

Truyện Mại Du Lang
2.115 Đủ bộ

Mại Du Lang

Truyện Hứa Vị Trọng Sinh Ký
2.210 Đủ bộ

Hứa Vị Trọng Sinh Ký

Truyện Ách Nô
2.184 Đủ bộ

Ách Nô

Truyện Mê Thất Tùng Lâm
2.156 Đủ bộ

Mê Thất Tùng Lâm

Truyện Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi
2.150 Đủ bộ

Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi

Truyện Tàn Tồn
2.266 Đủ bộ

Tàn Tồn

loadingĐang xử lý