Truyện thể loại Đam Mỹ

Thể loại tiểu thuyết lãng mạn khai thác chủ đề đồng tính luyến ái nam, thường có xuất xứ từ Trung Quốc, lấy bối cảnh Trung Quốc và hòa trộn nhiều yếu tố văn hóa Trung Quốc. Tương tự như yaoi và Shōnen-ai, thể loại này hướng tới độc giả nữ.
Sắp xếp theo:
Truyện Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
2.119 Đủ bộ

Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác

Truyện Thùy Ngôn Vô Dụng
2.130 Đủ bộ

Thùy Ngôn Vô Dụng

Truyện Chích Thị Vi Nhĩ
2.166 Đủ bộ

Chích Thị Vi Nhĩ

Truyện Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du
2.242 Đủ bộ

Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du

Truyện Nguyệt Hạ Triền Miên
2.376 Đủ bộ

Nguyệt Hạ Triền Miên

Truyện Đường Phong Chi Thừa Kiền
2.118 Đủ bộ

Đường Phong Chi Thừa Kiền

Truyện Hoa Nguyệt Ngân
2.197 Đủ bộ

Hoa Nguyệt Ngân

Truyện Như Nguyệt Như Thu
2.302 Đủ bộ

Như Nguyệt Như Thu

Truyện Vi Nhĩ Lưu Tình
2.119 Đủ bộ

Vi Nhĩ Lưu Tình

Truyện Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
2.160 Đủ bộ

Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang

Truyện Ta Không Muốn Sinh Hài Tử
2.141 Đủ bộ

Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Truyện Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
2.232 Đủ bộ

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Truyện Không Thể Không Yêu Ta
2.201 Đủ bộ

Không Thể Không Yêu Ta

Truyện Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
2.254 Đủ bộ

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Truyện Sơn Hà Nhật Nguyệt
2.259 Đủ bộ

Sơn Hà Nhật Nguyệt

Truyện Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt
2.214 Đủ bộ

Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt

Truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán
2.201 Đủ bộ

Quốc Tướng Gia Thần Toán

Truyện Tần Ca
2.246 Đủ bộ

Tần Ca

Truyện Huyễn Phượng Khúc
2.103 Đủ bộ

Huyễn Phượng Khúc

Truyện Cấm Ái Chi Tương Sủng
2.185 Đủ bộ

Cấm Ái Chi Tương Sủng

Truyện Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện
2.242 Đủ bộ

Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện Tắm Cho Đại Ca
2.249 Đủ bộ

Tắm Cho Đại Ca

Truyện Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa
2.496 Đủ bộ

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

loadingĐang xử lý