Truyện thể loại Dị Giới

Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.
Sắp xếp theo:
Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
2.143

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Truyện Bất Diệt Thiên Đế
2.079

Bất Diệt Thiên Đế

Truyện Dương Gian Phán Quan
2.102

Dương Gian Phán Quan

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.085

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
2.077

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
2.158

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Truyện Khởi Nguyên Hệ Thống
2.098

Khởi Nguyên Hệ Thống

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
2.073

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
2.097

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Truyện Tâm Linh Vũ Trụ
2.067

Tâm Linh Vũ Trụ

Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
2.068

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo
2.070

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống
2.066

Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
2.129

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc
2.096

Thuần Huyết Huyết Tộc

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.089

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương
2.080

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Truyện Dragon World
2.074

Dragon World

Truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta
2.087

Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Truyện Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La
2.076

Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La

Truyện Tận Thế Song Sủng
2.106

Tận Thế Song Sủng

Truyện Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du
2.090

Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du

Truyện Quỷ Bí Chi Chủ
2.083

Quỷ Bí Chi Chủ

Truyện Toàn Chức Pháp Sư
2.170

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện Mộng Giới
2.064

Mộng Giới

Truyện Toàn Chức Yêu Sư
2.057

Toàn Chức Yêu Sư

Truyện Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm
2.055

Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm

Truyện Vô Tận Cường Hóa
2.067

Vô Tận Cường Hóa

Truyện Tuyệt Thế Phàm Nhân
2.057

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Truyện Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh
2.057

Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh

Truyện Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited
2.077

Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited

Truyện Thiên Hồn Đại Lục
2.075

Thiên Hồn Đại Lục

Truyện Bầu Trời Elderland
2.084

Bầu Trời Elderland

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa
2.085

Kỳ Tích Vương Tọa

Truyện Huyết Trùng Tiên Khung
2.070

Huyết Trùng Tiên Khung

Truyện Lạc Thần
2.134

Lạc Thần

loadingĐang xử lý