Truyện thể loại Dị Giới

Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.
Sắp xếp theo:
Truyện Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
2.076

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Truyện Thuận Thiên Kiếm Rồng Không Đuôi
2.075

Thuận Thiên Kiếm Rồng Không Đuôi

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.098

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
2.085

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
2.161

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
2.152

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Truyện Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
2.063

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Truyện Hệ Thống Toàn Năng Hóa
2.067

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Truyện Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du
2.100

Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du

Truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới
2.078

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Truyện Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!
2.073

Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
2.136

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc
2.100

Thuần Huyết Huyết Tộc

Truyện Linh La Giới
2.072

Linh La Giới

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương
2.099

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Truyện Phòng Đọc Sách Đêm Khuya
2.070

Phòng Đọc Sách Đêm Khuya

Truyện Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi
2.077

Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
2.074

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.094

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Mộng Giới
2.065

Mộng Giới

Truyện Siêu Cấp Thần Long
2.068

Siêu Cấp Thần Long

Truyện Người Thanh Trừng Thế Giới
2.068

Người Thanh Trừng Thế Giới

Truyện Dương Gian Phán Quan
2.106

Dương Gian Phán Quan

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo
2.070

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Quỷ Bí Chi Chủ
2.089

Quỷ Bí Chi Chủ

Truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
2.104

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Truyện Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
2.102

Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Truyện Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật
2.155

Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Truyện Khởi Nguyên Hệ Thống
2.098

Khởi Nguyên Hệ Thống

Truyện Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu
2.060

Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Truyện Nguyệt Long Thiên
2.080

Nguyệt Long Thiên

Truyện Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên
2.104

Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Truyện Pháp Sư Song Hệ
2.067

Pháp Sư Song Hệ

Truyện Đại Ma Đầu Hệ Thống
2.074

Đại Ma Đầu Hệ Thống

Truyện Tam Thiên Lưu Hành
2.088

Tam Thiên Lưu Hành

Truyện Bất Diệt Thiên Đế
2.084

Bất Diệt Thiên Đế

loadingĐang xử lý