Truyện thể loại Dị Giới

Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.
Sắp xếp theo:
Truyện Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật
2.163

Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.109

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Tam Thiên Kiếm Giới
2.067

Tam Thiên Kiếm Giới

Truyện Phòng Đọc Sách Đêm Khuya
2.093

Phòng Đọc Sách Đêm Khuya

Truyện Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
2.104

Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Truyện Hệ Thống Toàn Năng Hóa
2.077

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.096

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Thời Đại Cấm
2.076

Thời Đại Cấm

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
2.152

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Truyện Trọng Sinh Từ Orochimaru Bắt Đầu
2.072

Trọng Sinh Từ Orochimaru Bắt Đầu

Truyện Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
2.077

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Truyện Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor (Quyển 1)
2.081

Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor (Quyển 1)

Truyện Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du
2.103

Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương
2.104

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Truyện Nam Việt Đế Vương
2.067

Nam Việt Đế Vương

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
2.076

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Truyện Nhật Kí Thần Linh
2.068

Nhật Kí Thần Linh

Truyện Tuyệt Thế Phàm Nhân
2.059

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Truyện Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả
2.101

Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Truyện Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
2.063

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng
2.076

Truyền Kỳ Xứ Mộng

Truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
2.162

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Truyện Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống
2.064

Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Truyện Tiên Lộ Truy Thê
2.070

Tiên Lộ Truy Thê

Truyện Ta Có Cái Cô Đọng Năng Lượng Máy
2.073

Ta Có Cái Cô Đọng Năng Lượng Máy

Truyện Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!
2.073

Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Truyện Thuận Thiên Kiếm Rồng Không Đuôi
2.075

Thuận Thiên Kiếm Rồng Không Đuôi

Truyện Quỷ Bí Chi Chủ
2.089

Quỷ Bí Chi Chủ

Truyện Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả
2.085

Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
2.085

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc
2.101

Thuần Huyết Huyết Tộc

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa
2.086

Kỳ Tích Vương Tọa

Truyện Vô Cực Chưởng Khống Giả
2.063

Vô Cực Chưởng Khống Giả

Truyện Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi
2.078

Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi

Truyện Gamer Xưng Bá Dị Giới
2.070

Gamer Xưng Bá Dị Giới

Truyện Mộng Giới
2.065

Mộng Giới

loadingĐang xử lý