Truyện thể loại Dị Giới

Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.
Sắp xếp theo:
Truyện Overlord
2.959

Overlord

Truyện Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo
2.082

Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Phụ
2.082

Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Phụ

Truyện Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng
2.079

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Truyện Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
2.079

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Truyện Thuận Thiên Kiếm Rồng Không Đuôi
2.075

Thuận Thiên Kiếm Rồng Không Đuôi

Truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới
2.078

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Truyện Linh La Giới
2.072

Linh La Giới

Truyện Siêu Cấp Thần Long
2.068

Siêu Cấp Thần Long

Truyện Người Thanh Trừng Thế Giới
2.091

Người Thanh Trừng Thế Giới

Truyện Dương Gian Phán Quan
2.106

Dương Gian Phán Quan

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo
2.070

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
2.104

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Truyện Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu
2.060

Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Truyện Nguyệt Long Thiên
2.080

Nguyệt Long Thiên

Truyện Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên
2.104

Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Truyện Pháp Sư Song Hệ
2.067

Pháp Sư Song Hệ

Truyện Đại Ma Đầu Hệ Thống
2.074

Đại Ma Đầu Hệ Thống

Truyện Tam Thiên Lưu Hành
2.088

Tam Thiên Lưu Hành

Truyện Bất Diệt Thiên Đế
2.084

Bất Diệt Thiên Đế

Truyện Tâm Linh Vũ Trụ
2.067

Tâm Linh Vũ Trụ

Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
2.069

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Truyện Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống
2.066

Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Truyện Dragon World
2.074

Dragon World

Truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta
2.094

Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Truyện Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La
2.076

Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La

Truyện Tận Thế Song Sủng
2.106

Tận Thế Song Sủng

Truyện Toàn Chức Pháp Sư
2.172

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện Toàn Chức Yêu Sư
2.057

Toàn Chức Yêu Sư

Truyện Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm
2.055

Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm

Truyện Vô Tận Cường Hóa
2.067

Vô Tận Cường Hóa

Truyện Tuyệt Thế Phàm Nhân
2.057

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Truyện Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh
2.057

Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh

Truyện Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited
2.077

Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited

Truyện Thiên Hồn Đại Lục
2.075

Thiên Hồn Đại Lục

Truyện Bầu Trời Elderland
2.084

Bầu Trời Elderland

loadingĐang xử lý