Truyện thể loại Dị Giới

Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.
Sắp xếp theo:
Truyện Lạc Thần
2.134

Lạc Thần

Truyện Trò Chơi Luân Hồi
2.072

Trò Chơi Luân Hồi

Truyện Ác Ma Tái Suất
2.061

Ác Ma Tái Suất

Truyện Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ
2.054

Tối Cường Âm Dương Đại Tông Chủ

Truyện Chiến Tranh Vị Diện
2.085

Chiến Tranh Vị Diện

Truyện Nguyện Ước Song Song (Phần 1) - Nơi Bắt Đầu Mối Thù Hận
2.077

Nguyện Ước Song Song (Phần 1) - Nơi Bắt Đầu Mối Thù Hận

Truyện Cơ Giới Khách
2.086

Cơ Giới Khách

Truyện Tung Hoành Thiên Khung
2.075

Tung Hoành Thiên Khung

Truyện Vu Thần Kỷ
2.070

Vu Thần Kỷ

Truyện Nghịch Thiên Tà Thần
2.063

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện Dị Giới Ký
2.081

Dị Giới Ký

Truyện Vạn Cổ Chi Vương
2.070

Vạn Cổ Chi Vương

Truyện Liêu Trai Chí Dị Ii
2.075 Đủ bộ

Liêu Trai Chí Dị Ii

Truyện Hệ Thống Chém Gió
2.101

Hệ Thống Chém Gió

Truyện Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận
2.069

Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận

Truyện Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
2.081

Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Truyện Hệ Thống Của Tôi Là Nữ
2.069

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Truyện Thố Vương Tiên Lộ
2.078

Thố Vương Tiên Lộ

Truyện Thần Mộ Chi Huyết Đế
2.066

Thần Mộ Chi Huyết Đế

Truyện Chính Phục Dị Giới
2.074

Chính Phục Dị Giới

Truyện Tu La Ma Đế
2.064

Tu La Ma Đế

Truyện Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính
2.082

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Truyện Sát Đấu Truyền Kỳ
2.083

Sát Đấu Truyền Kỳ

Truyện Thánh Vũ Xưng Tôn
2.089

Thánh Vũ Xưng Tôn

Truyện Địa Phủ Bằng Hữu Vây
2.088

Địa Phủ Bằng Hữu Vây

Truyện Thần Lộ
2.129

Thần Lộ

Truyện Dị Giới Truy Mỹ Ký
2.105

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Truyện Hệ Thống Vạn Năng
2.086

Hệ Thống Vạn Năng

Truyện Nguyên Thủy Chiến Ký
2.059

Nguyên Thủy Chiến Ký

Truyện Tuyệt Thế Dược Thần
2.092

Tuyệt Thế Dược Thần

Truyện Servant Hệ Thống
2.066

Servant Hệ Thống

Truyện Siêu Du Thế Giới
2.066

Siêu Du Thế Giới

Truyện Vô Địch Thăng Cấp Vương
2.096

Vô Địch Thăng Cấp Vương

Truyện Chân Lộ
2.135

Chân Lộ

Truyện Hồng Bàng Lập Quốc Ký
2.074

Hồng Bàng Lập Quốc Ký

Truyện Tử Cực Thiên Hạ
2.066

Tử Cực Thiên Hạ

loadingĐang xử lý