Truyện thể loại Dị Giới

Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.
Sắp xếp theo:
Truyện Dâm Đế Phục Thù
2.074

Dâm Đế Phục Thù

Truyện Cực Phẩm Thấu Thị
2.089

Cực Phẩm Thấu Thị

Truyện Phi Thăng Tu Chân Quyển
2.076

Phi Thăng Tu Chân Quyển

Truyện Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết
2.059

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Truyện Phượng Nghịch Cửu Thiên
2.160

Phượng Nghịch Cửu Thiên

Truyện Ma Môn Bại Hoại
2.082

Ma Môn Bại Hoại

Truyện Naruto
2.090

Naruto

Truyện Hệ Thống Nô Lệ
2.073

Hệ Thống Nô Lệ

Truyện Tôn Thượng
2.070

Tôn Thượng

Truyện Đại Đế Cơ
2.189

Đại Đế Cơ

Truyện Chưởng Khống Tinh Không
2.057

Chưởng Khống Tinh Không

Truyện Long Ngạo Chiến Thần
2.083

Long Ngạo Chiến Thần

Truyện Đại Thần Kiếm Khách
2.065

Đại Thần Kiếm Khách

Truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
2.121

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Truyện Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện
2.104

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Truyện Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới
2.084

Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Truyện Võ Đạo Bá Chủ
2.062

Võ Đạo Bá Chủ

Truyện Tầm Lộ
2.148

Tầm Lộ

Truyện Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung
2.062

Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Truyện Hành Giả Ký
2.067

Hành Giả Ký

Truyện Cận Thân Cuồng Binh
2.081

Cận Thân Cuồng Binh

Truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng
2.076

Truyền Kỳ Xứ Mộng

Truyện Vô Địch Dị Giới
2.064

Vô Địch Dị Giới

Truyện Thế Giới Này Có Bệnh!
2.066

Thế Giới Này Có Bệnh!

Truyện Nữ Thần Giới
2.064

Nữ Thần Giới

Truyện [Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần
2.068

[Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

Truyện Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới
2.067

Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Truyện Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống
2.085

Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống

Truyện Vạn Yêu Đế Chủ
2.060

Vạn Yêu Đế Chủ

Truyện Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị Giới
2.081

Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị Giới

Truyện Mục Châu
2.059

Mục Châu

Truyện Hoành Hành Yêu Thần Ký
2.069

Hoành Hành Yêu Thần Ký

Truyện Cuồng Loạn Thăng Tiên
2.067

Cuồng Loạn Thăng Tiên

Truyện Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương
2.073

Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương

Truyện Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới
2.162

Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Truyện Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi
2.079

Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

loadingĐang xử lý