Truyện thể loại Dị Giới

Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, rất hay và đặc sắc nha mọi người.
Sắp xếp theo:
Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.099

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
2.162

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
2.074

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
2.085

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
2.152

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa
2.086

Kỳ Tích Vương Tọa

Truyện Quỷ Bí Chi Chủ
2.089

Quỷ Bí Chi Chủ

Truyện Vô Cực Chưởng Khống Giả
2.063

Vô Cực Chưởng Khống Giả

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.094

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du
2.101

Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du

Truyện Mộng Giới
2.065

Mộng Giới

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương
2.099

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Truyện Thiên Thần Cánh Trắng
2.091

Thiên Thần Cánh Trắng

Truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
2.137

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc
2.101

Thuần Huyết Huyết Tộc

Truyện Khởi Nguyên Hệ Thống
2.098

Khởi Nguyên Hệ Thống

Truyện Ta Là Đấng Không Toàn Năng
2.076

Ta Là Đấng Không Toàn Năng

Truyện Overlord
2.956

Overlord

Truyện Thuận Thiên Kiếm Rồng Không Đuôi
2.075

Thuận Thiên Kiếm Rồng Không Đuôi

Truyện Dương Gian Phán Quan
2.106

Dương Gian Phán Quan

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo
2.070

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
2.104

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Truyện Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
2.102

Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Truyện Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu
2.060

Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Truyện Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên
2.104

Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Truyện Pháp Sư Song Hệ
2.067

Pháp Sư Song Hệ

Truyện Đại Ma Đầu Hệ Thống
2.074

Đại Ma Đầu Hệ Thống

Truyện Bất Diệt Thiên Đế
2.084

Bất Diệt Thiên Đế

Truyện Tâm Linh Vũ Trụ
2.067

Tâm Linh Vũ Trụ

Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
2.069

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Truyện Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống
2.066

Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Truyện Dragon World
2.074

Dragon World

Truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta
2.093

Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Truyện Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La
2.076

Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La

Truyện Tận Thế Song Sủng
2.106

Tận Thế Song Sủng

Truyện Toàn Chức Pháp Sư
2.172

Toàn Chức Pháp Sư

loadingĐang xử lý