Truyện thể loại Đô Thị

Thể loại truyện đô thị kể về cuộc sống của những con người trong thế giới hiện nay, những mối quan hệ tình cảm phức tạp và những âm mưu hiểm ác hấp dẫn lắm.
Sắp xếp theo:
Truyện Công Tử Điên Khùng
2.652 Đủ bộ

Công Tử Điên Khùng

Truyện Nghĩa Hải Hào Tình
2.479 Đủ bộ

Nghĩa Hải Hào Tình

Truyện Siêu Cấp Tiên Y
2.727 Đủ bộ

Siêu Cấp Tiên Y

Truyện Nhất Phẩm Phong Lưu
2.420 Đủ bộ

Nhất Phẩm Phong Lưu

Truyện Không Lối Thoát
2.075

Không Lối Thoát

Truyện Tào Tặc
2.859 Đủ bộ

Tào Tặc

Truyện Cao Quan
2.791 Đủ bộ

Cao Quan

Truyện Cực Phẩm Thục Nữ
2.084 Đủ bộ

Cực Phẩm Thục Nữ

Truyện Quan Thanh
2.404 Đủ bộ

Quan Thanh

Truyện Lãng Tích Hương Đô
2.722 Đủ bộ

Lãng Tích Hương Đô

Truyện Sỹ Đồ Phong Lưu
2.825 Đủ bộ

Sỹ Đồ Phong Lưu

Truyện Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
2.772 Đủ bộ

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Truyện Phù Diêu
3.222 Đủ bộ

Phù Diêu

Truyện Đặc Công Xuất Ngũ
2.271 Đủ bộ

Đặc Công Xuất Ngũ

Truyện Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
2.494 Đủ bộ

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Truyện Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
2.315 Đủ bộ

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

loadingĐang xử lý