Truyện thể loại Đô Thị

Thể loại truyện đô thị kể về cuộc sống của những con người trong thế giới hiện nay, những mối quan hệ tình cảm phức tạp và những âm mưu hiểm ác hấp dẫn lắm.
Sắp xếp theo:
Truyện Đọa Lạc Bạch Dào
2.081 Đủ bộ

Đọa Lạc Bạch Dào

Truyện Phối Giác
2.072 Đủ bộ

Phối Giác

Truyện Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt
2.072 Đủ bộ

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Truyện Thực Vật Nhân
2.139 Đủ bộ

Thực Vật Nhân

Truyện Thượng Sàng Bất Thuyết Ái
2.098 Đủ bộ

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Truyện Đô Thị Siêu Cấp Tiên Sư
2.068

Đô Thị Siêu Cấp Tiên Sư

Truyện Mèo Báo Ân
2.065 Đủ bộ

Mèo Báo Ân

Truyện Một Cặp Trời Sinh
2.065 Đủ bộ

Một Cặp Trời Sinh

Truyện Khoa Kỹ Vấn Đạo
2.107

Khoa Kỹ Vấn Đạo

Truyện Bà Sa
2.183 Đủ bộ

Bà Sa

Truyện Phong Lưu Chân Tiên
2.101

Phong Lưu Chân Tiên

Truyện Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
2.076 Đủ bộ

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Truyện Phương Bắc Của Tôi
2.127 Đủ bộ

Phương Bắc Của Tôi

Truyện Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt)
2.075 Đủ bộ

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt)

Truyện Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3
2.072 Đủ bộ

Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Truyện Gen Di Truyền
2.276

Gen Di Truyền

Truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc
2.106 Đủ bộ

Cuộc Sống Hạnh Phúc

Truyện Sama, Cầu Tiếp Kịch!
2.070 Đủ bộ

Sama, Cầu Tiếp Kịch!

Truyện Đương Cẩu Ái Thượng Miêu
2.053 Đủ bộ

Đương Cẩu Ái Thượng Miêu

Truyện Lang Hổ Chi Niên
2.055 Đủ bộ

Lang Hổ Chi Niên

Truyện Kỳ Hạn Thưởng Thức
2.079

Kỳ Hạn Thưởng Thức

Truyện Thác Vị
2.128 Đủ bộ

Thác Vị

Truyện Năm Tháng Như Cũ
2.080 Đủ bộ

Năm Tháng Như Cũ

Truyện Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em
2.082 Đủ bộ

Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Truyện Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn
2.074

Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn

Truyện Vu Sắc Mỹ Túy
2.070 Đủ bộ

Vu Sắc Mỹ Túy

Truyện Nguyên Tố Khao Thống Sư
2.301

Nguyên Tố Khao Thống Sư

Truyện Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
2.066 Đủ bộ

Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi

Truyện Toàn Năng Khí Thiếu
2.794 Đủ bộ

Toàn Năng Khí Thiếu

Truyện Quan Bảng
4.188

Quan Bảng

Truyện Vợ À.... Em Thật Ngốc
2.471

Vợ À.... Em Thật Ngốc

Truyện Thiên Huyền Địa Hoàng
2.362

Thiên Huyền Địa Hoàng

Truyện Kiều Kiều Sư Nương
3.234

Kiều Kiều Sư Nương

Truyện Hỏa Bạo Thiên Vương
3.238

Hỏa Bạo Thiên Vương

Truyện Hãn Thích
2.491

Hãn Thích

Truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư
2.233

Ba Định Luật Của Pháp Sư

loadingĐang xử lý