Truyện thể loại Đô Thị

Thể loại truyện đô thị kể về cuộc sống của những con người trong thế giới hiện nay, những mối quan hệ tình cảm phức tạp và những âm mưu hiểm ác hấp dẫn lắm.
Sắp xếp theo:
Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị
2.081 Đủ bộ

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện Đi Xuyên Hà Nội
2.088 Đủ bộ

Đi Xuyên Hà Nội

Truyện Đừng Nên Gặp Lại
2.125 Đủ bộ

Đừng Nên Gặp Lại

Truyện Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét
2.207 Đủ bộ

Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét

Truyện Bé Con Anh Yêu Em (Độc Chiếm Bảo Bối)
2.099 Đủ bộ

Bé Con Anh Yêu Em (Độc Chiếm Bảo Bối)

Truyện Võng Phối Đại Thần Vs Võng Du Đại Thần
2.081 Đủ bộ

Võng Phối Đại Thần Vs Võng Du Đại Thần

Truyện Ở Rể ( Chuế Tế )
2.176 Đủ bộ

Ở Rể ( Chuế Tế )

Truyện Cạm Bẫy Nam Nam
2.091 Đủ bộ

Cạm Bẫy Nam Nam

Truyện Ghi Chép Jq Game Online Của Họa Đoan
2.065 Đủ bộ

Ghi Chép Jq Game Online Của Họa Đoan

Truyện Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)
2.065 Đủ bộ

Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Truyện Hôn Ước Gia Tộc - Khiết Khiết
2.093 Đủ bộ

Hôn Ước Gia Tộc - Khiết Khiết

Truyện Phàm Tình Tục Ái
2.062 Đủ bộ

Phàm Tình Tục Ái

Truyện Khúc Kỳ Ốc
2.054 Đủ bộ

Khúc Kỳ Ốc

Truyện Đọa Lạc Bạch Dào
2.081 Đủ bộ

Đọa Lạc Bạch Dào

Truyện Phối Giác
2.072 Đủ bộ

Phối Giác

Truyện Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt
2.072 Đủ bộ

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Truyện Thực Vật Nhân
2.139 Đủ bộ

Thực Vật Nhân

Truyện Thượng Sàng Bất Thuyết Ái
2.098 Đủ bộ

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Truyện Mèo Báo Ân
2.065 Đủ bộ

Mèo Báo Ân

Truyện Một Cặp Trời Sinh
2.065 Đủ bộ

Một Cặp Trời Sinh

Truyện Bà Sa
2.183 Đủ bộ

Bà Sa

Truyện Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
2.076 Đủ bộ

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Truyện Phương Bắc Của Tôi
2.127 Đủ bộ

Phương Bắc Của Tôi

Truyện Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt)
2.075 Đủ bộ

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt)

Truyện Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3
2.072 Đủ bộ

Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc
2.106 Đủ bộ

Cuộc Sống Hạnh Phúc

Truyện Sama, Cầu Tiếp Kịch!
2.070 Đủ bộ

Sama, Cầu Tiếp Kịch!

Truyện Đương Cẩu Ái Thượng Miêu
2.053 Đủ bộ

Đương Cẩu Ái Thượng Miêu

Truyện Lang Hổ Chi Niên
2.055 Đủ bộ

Lang Hổ Chi Niên

Truyện Thác Vị
2.128 Đủ bộ

Thác Vị

Truyện Năm Tháng Như Cũ
2.080 Đủ bộ

Năm Tháng Như Cũ

Truyện Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em
2.082 Đủ bộ

Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Truyện Vu Sắc Mỹ Túy
2.070 Đủ bộ

Vu Sắc Mỹ Túy

Truyện Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
2.066 Đủ bộ

Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi

Truyện Toàn Năng Khí Thiếu
2.794 Đủ bộ

Toàn Năng Khí Thiếu

Truyện Phúc Hắc Tiên Sinh
2.153 Đủ bộ

Phúc Hắc Tiên Sinh

loadingĐang xử lý