Truyện thể loại Huyền Huyễn

Thể loại truyện Huyền Huyễn kể về những câu truyên hưu ảo và có vài phần viễn tưởng thích hợp cho những người thích phiêu lưu mạo hiểm trong thế giới.
Sắp xếp theo:
Truyện Chúa Tể Vũ Trụ
2.073

Chúa Tể Vũ Trụ

Truyện Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
2.063

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Truyện Thần Cảnh Đại Lục
2.067

Thần Cảnh Đại Lục

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
2.062

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới
2.078

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.098

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Đạo Chu
2.098

Đạo Chu

Truyện Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
2.081

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Truyện Thú Tu Thành Thần
2.094

Thú Tu Thành Thần

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
2.101

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Truyện Nguyên Tôn
2.964

Nguyên Tôn

Truyện Bảy Thanh Hung Giản
2.065

Bảy Thanh Hung Giản

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
2.071

Cuồng Huyết Thiên Ma

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ
2.075

Lâm Vũ Thiên Hạ

Truyện Đại Đạo Triều Thiên
2.241

Đại Đạo Triều Thiên

Truyện Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
2.078

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ
2.070

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Truyện Hệ Thống Toàn Năng Hóa
2.067

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
2.097

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng
2.107

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Truyện 12 Nữ Thần
2.362

12 Nữ Thần

Truyện Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
2.069

Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân

Truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
2.090

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.098

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống
2.215

Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.094

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Đại Bát Hầu
2.084

Đại Bát Hầu

Truyện Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương
3.376

Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương

Truyện Mạt Thế Tiến Hóa
2.071

Mạt Thế Tiến Hóa

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư
2.068

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Truyện Hoa Anh Túc
2.072

Hoa Anh Túc

Truyện Mộng Giới
2.065

Mộng Giới

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
2.061

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Truyện Đế Chế Đại Việt
2.093

Đế Chế Đại Việt

Truyện Hệ Thống Ma Phương Lục Đồ
2.067

Hệ Thống Ma Phương Lục Đồ

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
2.152

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

loadingĐang xử lý