Truyện thể loại Huyền Huyễn

Thể loại truyện Huyền Huyễn kể về những câu truyên hưu ảo và có vài phần viễn tưởng thích hợp cho những người thích phiêu lưu mạo hiểm trong thế giới.
Sắp xếp theo:
Truyện Nhân Tổ
2.068

Nhân Tổ

Truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
2.071

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Truyện Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật
2.163

Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Truyện Ta Có Thể Phục Chế Thiên Phú
2.079

Ta Có Thể Phục Chế Thiên Phú

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.109

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
2.064

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Truyện Tam Thiên Kiếm Giới
2.067

Tam Thiên Kiếm Giới

Truyện Đạo Chu
2.111

Đạo Chu

Truyện Hệ Thống Toàn Năng Hóa
2.077

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.096

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Nguyên Tôn
3.311

Nguyên Tôn

Truyện Tu Chân Tứ Vạn Niên
2.082

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
2.084

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
2.152

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
2.072

Cuồng Huyết Thiên Ma

Truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
2.073

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên
2.094

Ma Thần Hoàng Thiên

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
2.075

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Truyện Lịch Hồng Hoang
2.062

Lịch Hồng Hoang

Truyện Tiểu Yêu Thê
2.061

Tiểu Yêu Thê

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương
2.104

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Truyện Võng Du Thiên Hạ
2.080

Võng Du Thiên Hạ

Truyện Công Lược Tình Địch
2.083

Công Lược Tình Địch

Truyện Đại Bát Hầu
2.085

Đại Bát Hầu

Truyện Nam Việt Đế Vương
2.067

Nam Việt Đế Vương

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ
2.070

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Truyện Nhật Kí Thần Linh
2.068

Nhật Kí Thần Linh

Truyện Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả
2.101

Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.110

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
2.063

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Truyện Mạt Thế Tiến Hóa
2.082

Mạt Thế Tiến Hóa

Truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch
2.079

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
2.108

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Truyện Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương
3.380

Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương

Truyện Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống
2.064

Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Truyện Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ
2.119

Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ

loadingĐang xử lý