Truyện thể loại Huyền Huyễn

Thể loại truyện Huyền Huyễn kể về những câu truyên hưu ảo và có vài phần viễn tưởng thích hợp cho những người thích phiêu lưu mạo hiểm trong thế giới.
Sắp xếp theo:
Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
2.143

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ
2.070

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Truyện Bất Diệt Thiên Đế
2.079

Bất Diệt Thiên Đế

Truyện Thú Tu Thành Thần
2.082

Thú Tu Thành Thần

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
2.059

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Truyện Dương Gian Phán Quan
2.102

Dương Gian Phán Quan

Truyện Mạt Thế Tiến Hóa
2.063

Mạt Thế Tiến Hóa

Truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
2.078

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng
2.106

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.085

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh
2.086

Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Truyện Đạo Chu
2.062

Đạo Chu

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống
2.095

Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Nguyên Tôn
2.800

Nguyên Tôn

Truyện Long Vương Truyền Thuyết
2.072

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện Phục Thiên Thị
2.066

Phục Thiên Thị

Truyện Tâm Linh Vũ Trụ
2.067

Tâm Linh Vũ Trụ

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ
2.068

Lâm Vũ Thiên Hạ

Truyện Lôi Động Cửu Thiên
2.076

Lôi Động Cửu Thiên

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
2.107

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Truyện Nghịch Thế Vũ Thần
2.088

Nghịch Thế Vũ Thần

Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
2.068

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Truyện Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
2.075

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Truyện Đế Chế Đại Việt
2.072

Đế Chế Đại Việt

Truyện Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống
2.066

Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.090

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Chúa Tể Vũ Trụ
2.067

Chúa Tể Vũ Trụ

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
2.060

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Truyện 12 Nữ Thần
2.236

12 Nữ Thần

Truyện Đỉnh Luyện Thần Ma
2.089

Đỉnh Luyện Thần Ma

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
2.097

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Truyện Đế Mộng
2.116

Đế Mộng

Truyện Vạn Giới Pháp Thần
2.068

Vạn Giới Pháp Thần

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.089

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Cương Thi Dị Truyện
2.075

Cương Thi Dị Truyện

Truyện Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương
3.369

Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương

loadingĐang xử lý