Truyện thể loại Huyền Huyễn

Thể loại truyện Huyền Huyễn kể về những câu truyên hưu ảo và có vài phần viễn tưởng thích hợp cho những người thích phiêu lưu mạo hiểm trong thế giới.
Sắp xếp theo:
Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
2.102

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Truyện Nghịch Thế Vũ Thần
2.094

Nghịch Thế Vũ Thần

Truyện Ngọc Bội Thái Tử Gia
2.064

Ngọc Bội Thái Tử Gia

Truyện Đăng Phong Thành Thần
2.084

Đăng Phong Thành Thần

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
2.108

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Truyện Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm
2.077

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Truyện Mạt Thế Tiến Hóa
2.071

Mạt Thế Tiến Hóa

Truyện Quỷ Bí Chi Chủ
2.089

Quỷ Bí Chi Chủ

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.105

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Vạn Giới Pháp Thần
2.068

Vạn Giới Pháp Thần

Truyện Hệ Thống Toàn Năng Hóa
2.073

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Truyện Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
2.063

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa
2.086

Kỳ Tích Vương Tọa

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống
2.216

Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ
2.075

Lâm Vũ Thiên Hạ

Truyện Ta Chỉ Là Phân Thân
2.072

Ta Chỉ Là Phân Thân

Truyện Gamer Xưng Bá Dị Giới
2.069

Gamer Xưng Bá Dị Giới

Truyện Công Lược Tình Địch
2.082

Công Lược Tình Địch

Truyện Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
2.078

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Truyện Mộng Giới
2.065

Mộng Giới

Truyện Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư
2.080

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Truyện Hoa Anh Túc
2.076

Hoa Anh Túc

Truyện Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
2.082

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Truyện Nhật Lệ
2.117

Nhật Lệ

Truyện Hồ Sơ Bí Ẩn
2.098

Hồ Sơ Bí Ẩn

Truyện 12 Nữ Thần
2.470

12 Nữ Thần

Truyện Văn Lang Đại Lục
2.091

Văn Lang Đại Lục

Truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng
2.107

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Truyện Hệ Thống Ma Phương Lục Đồ
2.071

Hệ Thống Ma Phương Lục Đồ

Truyện Lương Duyên Tả Ý
2.078

Lương Duyên Tả Ý

Truyện Nguyệt Thần
2.061

Nguyệt Thần

Truyện Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi
2.074

Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi

Truyện Thần Y Phế Tài Phi
2.055

Thần Y Phế Tài Phi

Truyện Ta Là Đấng Không Toàn Năng
2.076

Ta Là Đấng Không Toàn Năng

Truyện Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
2.117

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Truyện Trọng Đăng Tiên Đồ
2.087

Trọng Đăng Tiên Đồ

loadingĐang xử lý