Truyện thể loại Huyền Huyễn

Thể loại truyện Huyền Huyễn kể về những câu truyên hưu ảo và có vài phần viễn tưởng thích hợp cho những người thích phiêu lưu mạo hiểm trong thế giới.
Sắp xếp theo:
Truyện Trọng Đăng Tiên Đồ
2.087

Trọng Đăng Tiên Đồ

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
2.061

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Truyện Duyên Định Hồng Tình
2.085

Duyên Định Hồng Tình

Truyện Thần Cảnh Đại Lục
2.067

Thần Cảnh Đại Lục

Truyện Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
2.079

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
2.097

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới
2.078

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Truyện Bảy Thanh Hung Giản
2.065

Bảy Thanh Hung Giản

Truyện Đế Chế Đại Việt
2.093

Đế Chế Đại Việt

Truyện Siêu Cấp Thần Long
2.068

Siêu Cấp Thần Long

Truyện U Minh
2.067

U Minh

Truyện Dương Gian Phán Quan
2.106

Dương Gian Phán Quan

Truyện [Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong
2.065

[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Truyện Hạt Giống Tiến Hóa
2.081

Hạt Giống Tiến Hóa

Truyện Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn
2.057

Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Truyện Manh Sư Tại Thương
2.057

Manh Sư Tại Thương

Truyện Quốc Gia Ác Quỷ
2.057

Quốc Gia Ác Quỷ

Truyện Sinh Con Thời Mạt Thế
2.086

Sinh Con Thời Mạt Thế

Truyện Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu
2.060

Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Truyện Nguyệt Long Thiên
2.080

Nguyệt Long Thiên

Truyện Đỉnh Luyện Thần Ma
2.089

Đỉnh Luyện Thần Ma

Truyện Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên
2.104

Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Truyện Phế Thê Trùng Sinh
2.072

Phế Thê Trùng Sinh

Truyện Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng
2.070

Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Truyện Hữu Nhãn Vô Địch
2.084

Hữu Nhãn Vô Địch

Truyện Thế Giới Huyền Huyễn
2.082

Thế Giới Huyền Huyễn

Truyện Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi
2.081

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Truyện Bất Diệt Thiên Đế
2.084

Bất Diệt Thiên Đế

Truyện Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh
2.086

Việt Thiên Quyết Bách Việt Tranh Mệnh

Truyện Long Vương Truyền Thuyết
2.083

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện Phục Thiên Thị
2.072

Phục Thiên Thị

Truyện Tâm Linh Vũ Trụ
2.067

Tâm Linh Vũ Trụ

Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
2.069

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Truyện Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống
2.066

Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Truyện Đế Mộng
2.118

Đế Mộng

Truyện Cương Thi Dị Truyện
2.075

Cương Thi Dị Truyện

loadingĐang xử lý