Truyện thể loại Huyền Huyễn

Thể loại truyện Huyền Huyễn kể về những câu truyên hưu ảo và có vài phần viễn tưởng thích hợp cho những người thích phiêu lưu mạo hiểm trong thế giới.
Sắp xếp theo:
Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
2.062

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.094

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Chúa Tể Vũ Trụ
2.073

Chúa Tể Vũ Trụ

Truyện Đạo Chu
2.103

Đạo Chu

Truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây
2.081

Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Truyện Đại Bát Hầu
2.085

Đại Bát Hầu

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.101

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Nguyên Tôn
3.150

Nguyên Tôn

Truyện Thú Tu Thành Thần
2.097

Thú Tu Thành Thần

Truyện Tu Chân Tứ Vạn Niên
2.081

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ
2.070

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
2.071

Cuồng Huyết Thiên Ma

Truyện Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
2.091

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
2.061

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
2.074

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch
2.079

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
2.069

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
2.152

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Truyện Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương
3.378

Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương
2.099

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên
2.092

Ma Thần Hoàng Thiên

Truyện Lôi Động Cửu Thiên
2.083

Lôi Động Cửu Thiên

Truyện Đại Đạo Triều Thiên
2.244

Đại Đạo Triều Thiên

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
2.102

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Truyện Nghịch Thế Vũ Thần
2.094

Nghịch Thế Vũ Thần

Truyện Đăng Phong Thành Thần
2.084

Đăng Phong Thành Thần

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật
2.108

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Truyện Mạt Thế Tiến Hóa
2.071

Mạt Thế Tiến Hóa

Truyện Quỷ Bí Chi Chủ
2.089

Quỷ Bí Chi Chủ

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.105

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Vạn Giới Pháp Thần
2.068

Vạn Giới Pháp Thần

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa
2.086

Kỳ Tích Vương Tọa

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống
2.216

Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ
2.075

Lâm Vũ Thiên Hạ

Truyện Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
2.078

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Truyện Mộng Giới
2.065

Mộng Giới

loadingĐang xử lý