Truyện thể loại Quân Sự

Thể loại truyện quân sự kể về những cuộc chiến tranh lịch sử và những người tài sử dụng quân cũng như chiến thuật trọng các cuộc đấu tranh dành quyền.
Sắp xếp theo:
Truyện Long Thành
2.082

Long Thành

Truyện Lĩnh Nam Ký
2.108

Lĩnh Nam Ký

Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
2.175

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Truyện Phục Hưng
2.087

Phục Hưng

Truyện Con Đường Vận Mệnh
2.097

Con Đường Vận Mệnh

Truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
2.121

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Thủy Chiến
2.088

Thủy Chiến

Truyện Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
2.094

Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Truyện Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu
2.078

Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

Truyện Cơ Giới Khách
2.086

Cơ Giới Khách

Truyện Siêu Cấp Gia Đinh
2.082

Siêu Cấp Gia Đinh

Truyện Bá Nghiệp
2.091

Bá Nghiệp

Truyện Trường Ninh Đế Quân
2.094

Trường Ninh Đế Quân

Truyện Hệ Thống Vạn Năng
2.086

Hệ Thống Vạn Năng

Truyện Đại Ngụy Cung Đình
2.096

Đại Ngụy Cung Đình

Truyện Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc
2.094 Đủ bộ

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Truyện Giang Sơn Mĩ Sắc
2.083 Đủ bộ

Giang Sơn Mĩ Sắc

Truyện Chích Thủ Già Thiên
2.091

Chích Thủ Già Thiên

Truyện Hàn Môn Trạng Nguyên
2.084

Hàn Môn Trạng Nguyên

Truyện Tử Dương
2.151

Tử Dương

Truyện Hồi Kí Dị Thường Ở Warcraft
2.067

Hồi Kí Dị Thường Ở Warcraft

loadingĐang xử lý