Truyện thể loại Quân Sự

Thể loại truyện quân sự kể về những cuộc chiến tranh lịch sử và những người tài sử dụng quân cũng như chiến thuật trọng các cuộc đấu tranh dành quyền.
Sắp xếp theo:
Truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
2.143

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
2.102

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Truyện Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
2.082

Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Truyện Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu
2.068

Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

Truyện Con Đường Vận Mệnh
2.086

Con Đường Vận Mệnh

Truyện Lĩnh Nam Ký
2.086

Lĩnh Nam Ký

Truyện Thủy Chiến
2.077

Thủy Chiến

Truyện Cơ Giới Khách
2.077

Cơ Giới Khách

Truyện Siêu Cấp Gia Đinh
2.075

Siêu Cấp Gia Đinh

Truyện Bá Nghiệp
2.075

Bá Nghiệp

Truyện Trường Ninh Đế Quân
2.084

Trường Ninh Đế Quân

Truyện Hệ Thống Vạn Năng
2.079

Hệ Thống Vạn Năng

Truyện Đại Ngụy Cung Đình
2.086

Đại Ngụy Cung Đình

Truyện Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc
2.066 Đủ bộ

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Truyện Giang Sơn Mĩ Sắc
2.075 Đủ bộ

Giang Sơn Mĩ Sắc

Truyện Chích Thủ Già Thiên
2.083

Chích Thủ Già Thiên

Truyện Hàn Môn Trạng Nguyên
2.074

Hàn Môn Trạng Nguyên

Truyện Tử Dương
2.140

Tử Dương

Truyện Hồi Kí Dị Thường Ở Warcraft
2.061

Hồi Kí Dị Thường Ở Warcraft

loadingĐang xử lý