Truyện thể loại Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện Bất Diệt Thiên Đế
2.079

Bất Diệt Thiên Đế

Truyện Tiên Cung
2.079

Tiên Cung

Truyện Vô Thiên Đế
2.074

Vô Thiên Đế

Truyện Đại Việt Truyền Kỳ
2.075

Đại Việt Truyền Kỳ

Truyện Đấu La Đại Lục 3
2.086

Đấu La Đại Lục 3

Truyện Đạo Chu
2.062

Đạo Chu

Truyện Nguyên Tôn
2.800

Nguyên Tôn

Truyện Niệm Tiên Quyết
2.059

Niệm Tiên Quyết

Truyện Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
2.153

Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
2.073

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Truyện Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể
2.061

Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể

Truyện Phục Thiên Thị
2.066

Phục Thiên Thị

Truyện Thái Sơ
2.066

Thái Sơ

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ
2.068

Lâm Vũ Thiên Hạ

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
5.144

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Truyện Lôi Động Cửu Thiên
2.076

Lôi Động Cửu Thiên

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên
3.151

Nhất Ngôn Thông Thiên

Truyện Ngạo Thế Đan Thần
2.174

Ngạo Thế Đan Thần

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
2.977

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Truyện Nghịch Thế Vũ Thần
2.088

Nghịch Thế Vũ Thần

Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
2.068

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo
2.070

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Ngũ Hành Thiên
2.714

Ngũ Hành Thiên

Truyện Vũ Trụ Trùm Phản Diện
2.059

Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.090

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
2.060

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Truyện Vô Tận Đan Điền​
2.066

Vô Tận Đan Điền​

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.089

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị
2.075 Đủ bộ

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện Đại Đạo Triều Thiên
2.241

Đại Đạo Triều Thiên

Truyện Đứa Con Của Tạo Hóa
2.088

Đứa Con Của Tạo Hóa

Truyện Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La
2.076

Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La

Truyện Đế Hoàng Tôn
2.061

Đế Hoàng Tôn

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
2.070

Cuồng Huyết Thiên Ma

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên
2.092

Ma Thần Hoàng Thiên

Truyện Giới Thần
2.880

Giới Thần

loadingĐang xử lý