Truyện thể loại Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện Thần Cảnh Đại Lục
2.067

Thần Cảnh Đại Lục

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
2.062

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Truyện Vô Thiên Đế
2.090

Vô Thiên Đế

Truyện Thái Cổ Thần Vương
2.150

Thái Cổ Thần Vương

Truyện Đạo Chu
2.098

Đạo Chu

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
2.074

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
2.981

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Truyện Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà
2.063

Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà

Truyện Nguyên Tôn
2.964

Nguyên Tôn

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
2.071

Cuồng Huyết Thiên Ma

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
2.160

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ
2.075

Lâm Vũ Thiên Hạ

Truyện Đại Đạo Triều Thiên
2.241

Đại Đạo Triều Thiên

Truyện Tòng Thiện
2.065

Tòng Thiện

Truyện Hệ Thống Toàn Năng Hóa
2.067

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Truyện Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
2.178

Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên
3.153

Nhất Ngôn Thông Thiên

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.098

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
2.058

Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Truyện Vô Song Chi Chủ
2.101

Vô Song Chi Chủ

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.094

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Đại Bát Hầu
2.084

Đại Bát Hầu

Truyện Thái Sơ
2.089

Thái Sơ

Truyện Tiên Khúc Tiêu Dao
2.076

Tiên Khúc Tiêu Dao

Truyện Hệ Thống Ma Phương Lục Đồ
2.067

Hệ Thống Ma Phương Lục Đồ

Truyện Lôi Động Cửu Thiên
2.083

Lôi Động Cửu Thiên

Truyện Siêu Cấp Thần Long
2.068

Siêu Cấp Thần Long

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo
2.070

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên
2.092

Ma Thần Hoàng Thiên

Truyện Vũ Luyện Điên Phong
2.793

Vũ Luyện Điên Phong

Truyện Đứa Con Của Tạo Hóa
2.088

Đứa Con Của Tạo Hóa

Truyện Nghịch Thế Vũ Thần
2.094

Nghịch Thế Vũ Thần

Truyện Văn Lang Đại Lục
2.091

Văn Lang Đại Lục

Truyện Giới Thần
2.894

Giới Thần

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành
2.094

Kiếm Đạo Ca Hành

Truyện Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn
2.057

Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

loadingĐang xử lý