Truyện thể loại Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện Bổ Thiên Ký
2.081

Bổ Thiên Ký

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên
3.156

Nhất Ngôn Thông Thiên

Truyện Nhất Thế Tôn Sư
3.400

Nhất Thế Tôn Sư

Truyện Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
2.188

Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
2.064

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Truyện Vô Thiên Đế
2.091

Vô Thiên Đế

Truyện Huyền Lục
2.070

Huyền Lục

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
2.984

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Truyện Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
2.058

Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Truyện Đạo Chu
2.111

Đạo Chu

Truyện Hệ Thống Toàn Năng Hóa
2.077

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.096

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Nhất Thế Chi Tôn 1
3.318

Nhất Thế Chi Tôn 1

Truyện Nguyên Tôn
3.311

Nguyên Tôn

Truyện Thời Đại Cấm
2.076

Thời Đại Cấm

Truyện Đạo Quân
2.091

Đạo Quân

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
2.072

Cuồng Huyết Thiên Ma

Truyện Huyết Liên Hoa
2.065

Huyết Liên Hoa

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên
2.094

Ma Thần Hoàng Thiên

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
2.075

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Truyện Hắc Phong Thần Đạo
2.064

Hắc Phong Thần Đạo

Truyện Đại Bát Hầu
2.085

Đại Bát Hầu

Truyện Nam Việt Đế Vương
2.067

Nam Việt Đế Vương

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
2.076

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành
2.095

Kiếm Đạo Ca Hành

Truyện Tuyệt Thế Phàm Nhân
2.059

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Truyện Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả
2.101

Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.110

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng
2.076

Truyền Kỳ Xứ Mộng

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán
2.089

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện Tiên Thiên Hữu Luân
2.068

Tiên Thiên Hữu Luân

Truyện Tiên Lộ Truy Thê
2.070

Tiên Lộ Truy Thê

Truyện Đại Đạo Triều Thiên
2.246

Đại Đạo Triều Thiên

Truyện Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
2.073

Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Truyện Tịch Nguyệt Cửu Chỉ
2.084

Tịch Nguyệt Cửu Chỉ

Truyện Bí Mật Thiên Địa
2.068

Bí Mật Thiên Địa

loadingĐang xử lý