Truyện thể loại Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện Kiếm Tôn
2.075

Kiếm Tôn

Truyện Tiền Nhiệm Vô Song
2.060

Tiền Nhiệm Vô Song

Truyện End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời
2.070

End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

Truyện Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân
2.085

Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Truyện Nguyên Tôn
3.524

Nguyên Tôn

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
2.079

Cuồng Huyết Thiên Ma

Truyện Đạo Chu
2.116

Đạo Chu

Truyện Đại Bát Hầu
2.086

Đại Bát Hầu

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.112

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Vô Tiên
2.079

Vô Tiên

Truyện Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta
2.064

Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta

Truyện Linh Thế Hồn Thần
2.063

Linh Thế Hồn Thần

Truyện Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
2.209

Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)

Truyện Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
2.090

Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
2.071

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
2.080

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên
3.159

Nhất Ngôn Thông Thiên

Truyện Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
2.058

Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Truyện Đại Đạo Triều Thiên
2.246

Đại Đạo Triều Thiên

Truyện Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La
2.082

Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La

Truyện Luyện Kiếm
2.076

Luyện Kiếm

Truyện Kiếm Lai
2.070

Kiếm Lai

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.096

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Minh Dạ Đại Lục
2.075

Minh Dạ Đại Lục

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành
2.096

Kiếm Đạo Ca Hành

Truyện Tuyệt Thế Phàm Nhân
2.064

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên
2.097

Ma Thần Hoàng Thiên

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
2.083

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Truyện Hắc Phong Thần Đạo
2.066

Hắc Phong Thần Đạo

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống
2.119

Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Truyện Dữ Thiên Đồng Thú
2.061

Dữ Thiên Đồng Thú

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
2.079

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Truyện Tiên Ma Đại Đạo
2.070

Tiên Ma Đại Đạo

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
2.984

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Truyện Huyền Lục
2.070

Huyền Lục

Truyện Phụng Thần
2.065

Phụng Thần

loadingĐang xử lý