Truyện thể loại Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện Phi Thăng Chi Hậu
2.969 Đủ bộ

Phi Thăng Chi Hậu

Truyện Cực Phẩm Vú Em
2.774 Đủ bộ

Cực Phẩm Vú Em

Truyện Bất Tử Bất Diệt
2.378 Đủ bộ

Bất Tử Bất Diệt

Truyện Yêu Hồ Loạn Thế
2.278 Đủ bộ

Yêu Hồ Loạn Thế

Truyện Biên Thành Lãng Tử
2.093 Đủ bộ

Biên Thành Lãng Tử

Truyện Đấu Y
2.894 Đủ bộ

Đấu Y

Truyện Thanh Phong Tu Tiên Lục
2.188

Thanh Phong Tu Tiên Lục

Truyện Ta Là Đại Pháp Sư
2.181 Đủ bộ

Ta Là Đại Pháp Sư

Truyện Thế Giới Tu Chân
3.025 Đủ bộ

Thế Giới Tu Chân

Truyện Tinh Ngự
2.721 Đủ bộ

Tinh Ngự

Truyện Dị Giới Chi Quang Não Uy Long
2.511 Đủ bộ

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

Truyện Chúng Thần Chi Nguyên
2.259 Đủ bộ

Chúng Thần Chi Nguyên

Truyện Vô Lại Kim Tiên
2.247 Đủ bộ

Vô Lại Kim Tiên

Truyện Tiên Ma Chi Hồn
2.129 Đủ bộ

Tiên Ma Chi Hồn

Truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
2.535 Đủ bộ

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn
2.773 Đủ bộ

Hỗn Nguyên Võ Tôn

Truyện Hậu Tinh Thần Biến
2.662 Đủ bộ

Hậu Tinh Thần Biến

Truyện Tinh Thần Biến
2.868 Đủ bộ

Tinh Thần Biến

Truyện Sư Sĩ Truyền Thuyết
2.788 Đủ bộ

Sư Sĩ Truyền Thuyết

Truyện Dị Thế Tà Quân Hot
3.401 Đủ bộ

Dị Thế Tà Quân

Truyện Bá Y Thiên Hạ
2.584 Đủ bộ

Bá Y Thiên Hạ

Truyện Vũ Toái Hư Không
2.640 Đủ bộ

Vũ Toái Hư Không

Truyện Siêu Cấp Thư Đồng
2.707 Đủ bộ

Siêu Cấp Thư Đồng

Truyện Tiên Luyện Chi Lộ
2.864 Đủ bộ

Tiên Luyện Chi Lộ

Truyện Liên Hoa Bảo Giám
2.632 Đủ bộ

Liên Hoa Bảo Giám

Truyện Thương Thiên Phách Huyết
2.463 Đủ bộ

Thương Thiên Phách Huyết

Truyện Ác Ma Pháp Tắc
3.084 Đủ bộ

Ác Ma Pháp Tắc

Truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du
3.573 Đủ bộ

Trương Tam Phong Dị Giới Du

Truyện Thể Tôn
3.251 Đủ bộ

Thể Tôn

Truyện Võ Động Thiên Hà
2.643 Đủ bộ

Võ Động Thiên Hà

Truyện Khí Trùng Tinh Hà
2.785 Đủ bộ

Khí Trùng Tinh Hà

Truyện Thôn Thiên
2.753 Đủ bộ

Thôn Thiên

Truyện Đế Quốc Thiên Phong
2.674 Đủ bộ

Đế Quốc Thiên Phong

Truyện Ngạo Thị Thiên Địa
2.792 Đủ bộ

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện Luyện Kim Cuồng Triều
3.076 Đủ bộ

Luyện Kim Cuồng Triều

Truyện Phong Lưu Pháp Sư
2.717 Đủ bộ

Phong Lưu Pháp Sư

loadingĐang xử lý