Truyện thể loại Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện Nguyệt Thần
2.061

Nguyệt Thần

Truyện Vô Song Chi Chủ
2.101

Vô Song Chi Chủ

Truyện Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
2.117

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Truyện Nhất Thế Tôn Sư
3.400

Nhất Thế Tôn Sư

Truyện Nhất Thế Chi Tôn 1
3.314

Nhất Thế Chi Tôn 1

Truyện Giới Thần
2.896

Giới Thần

Truyện Thái Cổ Thần Vương
2.150

Thái Cổ Thần Vương

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
2.984

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Truyện Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới
2.107

Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Truyện Nghịch Mệnh Lộ
2.105

Nghịch Mệnh Lộ

Truyện Thần Cảnh Đại Lục
2.067

Thần Cảnh Đại Lục

Truyện Thái Sơ
2.092

Thái Sơ

Truyện Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
2.079

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Truyện Linh La Giới
2.072

Linh La Giới

Truyện Tòng Thiện
2.067

Tòng Thiện

Truyện Tiên Khúc Tiêu Dao
2.076

Tiên Khúc Tiêu Dao

Truyện Siêu Cấp Thần Long
2.068

Siêu Cấp Thần Long

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo
2.070

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Vũ Luyện Điên Phong
2.793

Vũ Luyện Điên Phong

Truyện Đứa Con Của Tạo Hóa
2.088

Đứa Con Của Tạo Hóa

Truyện Kiếm Đạo Ca Hành
2.094

Kiếm Đạo Ca Hành

Truyện Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn
2.057

Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Truyện Manh Sư Tại Thương
2.057

Manh Sư Tại Thương

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
3.505

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Truyện Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu
2.060

Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Truyện Nguyệt Long Thiên
2.080

Nguyệt Long Thiên

Truyện Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày
2.086

Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị
2.061

Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Truyện Niệm Tiên Quyết
2.063

Niệm Tiên Quyết

Truyện Chân Ma
2.060

Chân Ma

Truyện Phiến Tội
2.244

Phiến Tội

Truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
5.147

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Truyện Tam Thiên Lưu Hành
2.088

Tam Thiên Lưu Hành

Truyện Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi
2.081

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Truyện Bất Diệt Thiên Đế
2.084

Bất Diệt Thiên Đế

Truyện Tiên Cung
2.084

Tiên Cung

loadingĐang xử lý