Truyện thể loại Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện Tiên Cung
2.084

Tiên Cung

Truyện Đại Việt Truyền Kỳ
2.083

Đại Việt Truyền Kỳ

Truyện Đấu La Đại Lục 3
2.093

Đấu La Đại Lục 3

Truyện Phục Thiên Thị
2.072

Phục Thiên Thị

Truyện Ngạo Thế Đan Thần
2.175

Ngạo Thế Đan Thần

Truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
2.069

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Truyện Vũ Trụ Trùm Phản Diện
2.059

Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Truyện Vô Tận Đan Điền​
2.071

Vô Tận Đan Điền​

Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị
2.081 Đủ bộ

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La
2.076

Đấu La Đại Lục 4 -Chung Cực Đấu La

Truyện Đế Hoàng Tôn
2.062

Đế Hoàng Tôn

Truyện Thần Đạo Đan Tôn
3.122

Thần Đạo Đan Tôn

Truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
2.073

Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Truyện Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu
2.074

Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
2.079

Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Truyện Ta Không Thành Tiên
2.795

Ta Không Thành Tiên

Truyện Tuyệt Thế Phàm Nhân
2.057

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Truyện Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống
2.056

Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

Truyện Bách Luyện Thành Thần
2.082

Bách Luyện Thành Thần

Truyện Thiên Hồn Đại Lục
2.075

Thiên Hồn Đại Lục

Truyện Kiếm Lai
2.063

Kiếm Lai

Truyện Vô Thượng Thần
2.071

Vô Thượng Thần

Truyện Thất Đại Thiên Quy
2.083

Thất Đại Thiên Quy

Truyện Huyết Trùng Tiên Khung
2.070

Huyết Trùng Tiên Khung

Truyện Lạc Thần
2.134

Lạc Thần

Truyện Trò Chơi Luân Hồi
2.072

Trò Chơi Luân Hồi

Truyện Cửu Chuyển Ma Kinh
2.061

Cửu Chuyển Ma Kinh

Truyện Đạo Thống Vô Nhất
2.075

Đạo Thống Vô Nhất

Truyện Cẩu Tiên
2.084

Cẩu Tiên

Truyện Nghịch Thần Ký
2.087

Nghịch Thần Ký

Truyện Ngục Thánh
2.431

Ngục Thánh

Truyện Đan Phù Chí Tôn
2.096

Đan Phù Chí Tôn

Truyện Phi Thiên
2.856

Phi Thiên

Truyện Phân Tranh Thiên Hạ
2.070

Phân Tranh Thiên Hạ

Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
2.081

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Truyện Nghịch Thiên Chí Tôn
2.083

Nghịch Thiên Chí Tôn

loadingĐang xử lý