Truyện thể loại Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện Kiếm Đạo Độc Thần
2.311

Kiếm Đạo Độc Thần

Truyện Mãng Hoang Kỷ
2.549

Mãng Hoang Kỷ

Truyện Vu Thần Kỷ
2.070

Vu Thần Kỷ

Truyện Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
2.154

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Truyện Nhân Đạo Chí Tôn
2.352

Nhân Đạo Chí Tôn

Truyện Linh Vực
5.921

Linh Vực

Truyện Chân Linh Cửu Biến
4.546 Đủ bộ

Chân Linh Cửu Biến

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán
2.089

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện Tướng Dạ
2.063 Đủ bộ

Tướng Dạ

Truyện Đạo Tâm Chủng Ma
2.218

Đạo Tâm Chủng Ma

Truyện Nghịch Long
2.066

Nghịch Long

Truyện Độc Tôn Tam Giới
14.962

Độc Tôn Tam Giới

Truyện Huyền Giới Chi Môn
6.788

Huyền Giới Chi Môn

Truyện Tranh Bá Thiên Hạ
2.599

Tranh Bá Thiên Hạ

Truyện Thí Thiên Đao
2.068

Thí Thiên Đao

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế
2.074

Tạo Hóa Tiên Đế

Truyện Hồng Liên Bảo Giám
2.087

Hồng Liên Bảo Giám

Truyện Nghịch Thiên Tà Thần
2.063

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện Dị Giới Ký
2.081

Dị Giới Ký

Truyện Tối Cường Nghịch Thiên Chí Tôn
2.059

Tối Cường Nghịch Thiên Chí Tôn

Truyện Sư Phụ Con Yêu Người
2.078

Sư Phụ Con Yêu Người

Truyện Huyền Thiên Hồn Tôn
2.094

Huyền Thiên Hồn Tôn

Truyện Vạn Cổ Chi Vương
2.070

Vạn Cổ Chi Vương

Truyện Vấn Tiên
2.070

Vấn Tiên

Truyện Phong Ấn Tiên Tôn
2.119

Phong Ấn Tiên Tôn

Truyện Kiếm Phá Thương Khung
2.060

Kiếm Phá Thương Khung

Truyện Đấu Chiến Cuồng Triều
2.094

Đấu Chiến Cuồng Triều

Truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ
2.090 Đủ bộ

Đế Bá - Lý Bát Dạ

Truyện Long Chi Đế Tu
2.089

Long Chi Đế Tu

Truyện Thần Thoại Tái Sinh
2.075

Thần Thoại Tái Sinh

Truyện Thần Mộ Chi Huyết Đế
2.066

Thần Mộ Chi Huyết Đế

Truyện Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
2.764

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Truyện Chính Phục Dị Giới
2.074

Chính Phục Dị Giới

Truyện Ngạo Kiếm Vô Song
2.074

Ngạo Kiếm Vô Song

Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn
2.406

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện Ma Vương Chinh Đồ
2.077

Ma Vương Chinh Đồ

loadingĐang xử lý