Truyện thể loại Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện Siêu Cấp Gia Đinh
2.082

Siêu Cấp Gia Đinh

Truyện Hoàng Đình
2.072

Hoàng Đình

Truyện Dương Thanh Ký
2.091

Dương Thanh Ký

Truyện Tu La Ma Đế
2.064

Tu La Ma Đế

Truyện Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính
2.087

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Truyện Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn
2.077

Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Truyện Hư Lộ
2.147

Hư Lộ

Truyện Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia
2.062

Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Truyện Đào Hoa Lạc Xích Hoả
2.061

Đào Hoa Lạc Xích Hoả

Truyện Nông Gia Tiên Điền
2.088

Nông Gia Tiên Điền

Truyện Vô Thượng Sát Thần
2.210

Vô Thượng Sát Thần

Truyện Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới
2.085

Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Truyện Bạch Cốt Đạo Cung
2.074

Bạch Cốt Đạo Cung

Truyện Đại Công Lý Hệ Thống
2.074

Đại Công Lý Hệ Thống

Truyện Tiên Vốn Thuần Lương
2.833

Tiên Vốn Thuần Lương

Truyện Ta Là Chí Tôn
2.097

Ta Là Chí Tôn

Truyện Ngộ Phật
2.228

Ngộ Phật

Truyện Võ Đạo Tinh Hồn
2.073

Võ Đạo Tinh Hồn

Truyện Tuyệt Thế Dược Thần
2.092

Tuyệt Thế Dược Thần

Truyện Vô Cương
2.074

Vô Cương

Truyện Đế Bá Hot
8.005

Đế Bá

Truyện Vô Danh Giới
2.076

Vô Danh Giới

Truyện Chân Lộ
2.135

Chân Lộ

Truyện Ảo Thuật Thần Toạ
2.077

Ảo Thuật Thần Toạ

Truyện Phi Thăng Tu Chân Quyển
2.076

Phi Thăng Tu Chân Quyển

Truyện Long Huyết Chiến Thần
3.644

Long Huyết Chiến Thần

Truyện Đường Tăng Xông Tây Du
2.097

Đường Tăng Xông Tây Du

Truyện Bách Việt Thánh Tôn
2.064

Bách Việt Thánh Tôn

Truyện Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết
2.059

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Truyện Võ Đạo Tông Sư
2.071

Võ Đạo Tông Sư

Truyện Đế Diệt Thương Khung
2.072

Đế Diệt Thương Khung

Truyện Tạo Hóa Thần Đế
2.082

Tạo Hóa Thần Đế

Truyện Khuynh Vũ Luyến Ái
2.134

Khuynh Vũ Luyến Ái

Truyện Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần
2.079

Đứa Con Của Thập Đại Chư Thần

Truyện Ngẫu Ngộ Thành Tiên
2.076

Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Truyện Ma Môn Bại Hoại
2.082

Ma Môn Bại Hoại

loadingĐang xử lý