Truyện thể loại Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện Đạo Chu
2.103

Đạo Chu

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
2.071

Cuồng Huyết Thiên Ma

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên
3.154

Nhất Ngôn Thông Thiên

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
2.074

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống
2.115

Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Truyện Nguyên Tôn
3.147

Nguyên Tôn

Truyện Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
2.094

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Truyện Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
2.183

Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)

Truyện Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
2.062

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
3.509

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Truyện Vô Thiên Đế
2.090

Vô Thiên Đế

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
2.984

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Truyện Đại Bát Hầu
2.085

Đại Bát Hầu

Truyện Ma Thần Hoàng Thiên
2.092

Ma Thần Hoàng Thiên

Truyện Lôi Động Cửu Thiên
2.083

Lôi Động Cửu Thiên

Truyện Đại Đạo Triều Thiên
2.244

Đại Đạo Triều Thiên

Truyện Nghịch Thế Vũ Thần
2.094

Nghịch Thế Vũ Thần

Truyện Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
2.074

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
2.164

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.105

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Ta Là Tiên Phàm
2.093

Ta Là Tiên Phàm

Truyện Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể
2.061

Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể

Truyện Lâm Vũ Thiên Hạ
2.075

Lâm Vũ Thiên Hạ

Truyện Nguyên Huyết Thần Tọa
2.236

Nguyên Huyết Thần Tọa

Truyện Ngũ Hành Thiên
2.723

Ngũ Hành Thiên

Truyện Yêu Thần Ký
7.799

Yêu Thần Ký

Truyện Vô Song Chi Chủ
2.101

Vô Song Chi Chủ

Truyện Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
2.117

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Truyện Nhất Thế Chi Tôn 1
3.314

Nhất Thế Chi Tôn 1

Truyện Giới Thần
2.896

Giới Thần

Truyện Thái Cổ Thần Vương
2.150

Thái Cổ Thần Vương

Truyện Nghịch Mệnh Lộ
2.105

Nghịch Mệnh Lộ

Truyện Thái Sơ
2.092

Thái Sơ

Truyện Tòng Thiện
2.067

Tòng Thiện

Truyện Tiên Khúc Tiêu Dao
2.076

Tiên Khúc Tiêu Dao

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo
2.070

Chánh Tà Lưỡng Đạo

loadingĐang xử lý