Truyện thể loại Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị
2.081 Đủ bộ

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện Chân Linh Cửu Biến
4.546 Đủ bộ

Chân Linh Cửu Biến

Truyện Tướng Dạ
2.063 Đủ bộ

Tướng Dạ

Truyện Đế Bá - Lý Bát Dạ
2.090 Đủ bộ

Đế Bá - Lý Bát Dạ

Truyện Thanh Niên Óc Chó
2.083 Đủ bộ

Thanh Niên Óc Chó

Truyện Thất Giới Hậu Truyện
3.020 Đủ bộ

Thất Giới Hậu Truyện

Truyện Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng
2.060 Đủ bộ

Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Truyện Hứa Tiên Chí
2.189 Đủ bộ

Hứa Tiên Chí

Truyện Chung Cực Truyền Thừa
2.827 Đủ bộ

Chung Cực Truyền Thừa

Truyện Thiên Tuyết
2.084 Đủ bộ

Thiên Tuyết

Truyện Tiên Tuyệt
2.974 Đủ bộ

Tiên Tuyệt

Truyện Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn
2.088 Đủ bộ

Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Truyện Sất Trá Phong Vân
2.055 Đủ bộ

Sất Trá Phong Vân

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ
2.074 Đủ bộ

Độc Bộ Thiên Hạ

Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng
2.940 Đủ bộ

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Truyện Đại Đạo Độc Hành
3.718 Đủ bộ

Đại Đạo Độc Hành

Truyện Mịch Tiên Lộ
3.925 Đủ bộ

Mịch Tiên Lộ

Truyện Thần Ma Thiên Tôn Hot
11.782 Đủ bộ

Thần Ma Thiên Tôn

Truyện Nhật Nguyệt Đương Không
2.607 Đủ bộ

Nhật Nguyệt Đương Không

Truyện Mã Đáo Thành Công
2.095 Đủ bộ

Mã Đáo Thành Công

Truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Hot
10.774 Đủ bộ

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Truyện Linh Chu
4.438 Đủ bộ

Linh Chu

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Hot
7.213 Đủ bộ

Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện Ngã Dục Phong Thiên
5.343 Đủ bộ

Ngã Dục Phong Thiên

Truyện Thiên Vu
3.058 Đủ bộ

Thiên Vu

Truyện Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
2.169 Đủ bộ

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ

Truyện Ma Thiên Ký Hot
3.409 Đủ bộ

Ma Thiên Ký

Truyện Thôn Phệ Tinh Không
2.982 Đủ bộ

Thôn Phệ Tinh Không

Truyện Tinh Giới
3.741 Đủ bộ

Tinh Giới

Truyện Đấu La Đại Lục
2.741 Đủ bộ

Đấu La Đại Lục

Truyện Phần Thiên
2.982 Đủ bộ

Phần Thiên

Truyện Đế Tôn Hot
8.283 Đủ bộ

Đế Tôn

Truyện La Phù
3.083 Đủ bộ

La Phù

Truyện Mặc Nhiễm Kinh Niên
2.166 Đủ bộ

Mặc Nhiễm Kinh Niên

Truyện Vô Tình Chí Tôn
2.126 Đủ bộ

Vô Tình Chí Tôn

Truyện Thần Điêu Phong Vân
2.926 Đủ bộ

Thần Điêu Phong Vân

loadingĐang xử lý