Truyện thể loại Truyện Việt Nam

Đọc truyện online chọn các tiểu thuyết và truyện ngắn hay nhất để phục vụ đọc giả.
Sắp xếp theo:
Truyện Mắt bão
2.080 Đủ bộ

Mắt bão

Truyện Dạ hồ
2.284

Dạ hồ

Truyện Giống Rồng
2.133

Giống Rồng

Truyện Trốn tình
2.116

Trốn tình

Truyện Sợ yêu
2.318

Sợ yêu

Truyện Nhất Linh, cha tôi
2.090 Đủ bộ

Nhất Linh, cha tôi

Truyện Nam triều công nghiệp diễn chí
2.185 Đủ bộ

Nam triều công nghiệp diễn chí

Truyện Bên Bờ Thiên Mạc
2.125 Đủ bộ

Bên Bờ Thiên Mạc

Truyện Hàn Mặc Tử anh tôi
2.103 Đủ bộ

Hàn Mặc Tử anh tôi

Truyện Bên giòng lịch sử
2.101 Đủ bộ

Bên giòng lịch sử

Truyện Thế Giới Người Điên
2.083 Đủ bộ

Thế Giới Người Điên

Truyện Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam
2.074 Đủ bộ

Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam

Truyện Vĩnh biệt mùa hè
2.088 Đủ bộ

Vĩnh biệt mùa hè

Truyện Mù khơi
2.081 Đủ bộ

Mù khơi

Truyện Hàn Mặc Tử Trong Riêng Tư
2.073 Đủ bộ

Hàn Mặc Tử Trong Riêng Tư

Truyện Yêu anh trong từng phút giây
2.072 Đủ bộ

Yêu anh trong từng phút giây

Truyện Các Học Thuyết Tâm Lý Nhân Cách
2.170 Đủ bộ

Các Học Thuyết Tâm Lý Nhân Cách

Truyện Ta Đã Làm Chi Đời Ta
2.075 Đủ bộ

Ta Đã Làm Chi Đời Ta

Truyện Bốn Mươi Năm Nói Láo
2.079 Đủ bộ

Bốn Mươi Năm Nói Láo

Truyện Mười Ngày Ở Huế
2.073 Đủ bộ

Mười Ngày Ở Huế

Truyện Giang Hồ Sài Gòn
2.074 Đủ bộ

Giang Hồ Sài Gòn

Truyện Hồn Bướm Mơ Tiên
2.076 Đủ bộ

Hồn Bướm Mơ Tiên

Truyện Cà Phê Cùng Tony
2.077 Đủ bộ

Cà Phê Cùng Tony

Truyện Phần Hồn
2.088 Đủ bộ

Phần Hồn

Truyện Cái cười của thánh nhân
2.079 Đủ bộ

Cái cười của thánh nhân

Truyện Chiếc ôm từ vệt gió quỷ
2.077 Đủ bộ

Chiếc ôm từ vệt gió quỷ

Truyện Tắt đèn
2.091 Đủ bộ

Tắt đèn

Truyện Em Là Để Yêu
2.102 Đủ bộ

Em Là Để Yêu

Truyện Trong cơn gió lốc
2.106 Đủ bộ

Trong cơn gió lốc

Truyện Cơ hội của Chúa
2.110 Đủ bộ

Cơ hội của Chúa

Truyện Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô
2.096 Đủ bộ

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

Truyện Hồ Quý Ly
2.147 Đủ bộ

Hồ Quý Ly

Truyện John Đi Tìm Hùng
2.084 Đủ bộ

John Đi Tìm Hùng

Truyện Búp sen xanh
2.128 Đủ bộ

Búp sen xanh

Truyện Rừng chưa thay lá
2.073 Đủ bộ

Rừng chưa thay lá

Truyện Đất rừng phương Nam
2.083 Đủ bộ

Đất rừng phương Nam

loadingĐang xử lý