Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống.
Sắp xếp theo:
Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ
2.070

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Truyện Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu
2.080

Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
2.135

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Truyện Kế Thê
3.572

Kế Thê

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.085

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Kamen Rider Xâm Lấn Comic
2.068

Kamen Rider Xâm Lấn Comic

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
2.077

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Truyện Khởi Nguyên Hệ Thống
2.098

Khởi Nguyên Hệ Thống

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
2.061

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể
2.061

Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể

Truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
2.102

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Truyện Đắc Kỷ
2.086

Đắc Kỷ

Truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!
2.183

Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Truyện Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy
2.077

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư
2.097

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Truyện Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
2.082

Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt

Truyện Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần
2.080

Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần

Truyện Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu
2.068

Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu

Truyện Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
2.199

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Truyện Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu
2.163

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Truyện Đích Nữ Vô Song
3.456

Đích Nữ Vô Song

Truyện Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
2.183

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện
2.149

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Truyện Tô Thiên Hạ
2.072

Tô Thiên Hạ

Truyện Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
2.075

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Truyện Y Hậu Khuynh Thiên
2.317

Y Hậu Khuynh Thiên

Truyện Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống
2.066

Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống

Truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới
2.139

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt
2.127

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Truyện Vợ Boss Là Công Chúa
2.077

Vợ Boss Là Công Chúa

Truyện Công Lược Nam Phụ
2.110

Công Lược Nam Phụ

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.090

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
2.163

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Truyện Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
2.106

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Truyện Đoạt Xá Thành Thê
2.059

Đoạt Xá Thành Thê

Truyện Thân Trộm Cuồng Phi
2.201

Thân Trộm Cuồng Phi

loadingĐang xử lý