Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống.
Sắp xếp theo:
Truyện Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
2.063

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Truyện Độc Sủng Ái Phi
2.087

Độc Sủng Ái Phi

Truyện Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi
2.432

Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi

Truyện Cao Thủ Thâu Hương
2.059

Cao Thủ Thâu Hương

Truyện Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
2.183

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.098

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
2.081

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Truyện Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
2.064

Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
2.085

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Truyện Tĩnh Nữ Truyền
2.267

Tĩnh Nữ Truyền

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
2.071

Cuồng Huyết Thiên Ma

Truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
2.104

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
2.075

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
2.078

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên
2.097

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ
2.070

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Truyện Hệ Thống Toàn Năng Hóa
2.067

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Truyện Nữ Hoàng Tuyển Phu
2.125

Nữ Hoàng Tuyển Phu

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
2.138

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
2.097

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
2.606

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Truyện Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con
2.088

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Truyện Nô Thê Muốn Xoay Người
2.196

Nô Thê Muốn Xoay Người

Truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
2.129

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Truyện Đích Nữ Tàn Phi
2.318

Đích Nữ Tàn Phi

Truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
2.087

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Truyện Xuyên Không Kì Cục Truyện
2.094

Xuyên Không Kì Cục Truyện

Truyện Xuyên Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính
2.093

Xuyên Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính

Truyện Học Y Ở Thế Giới Song Song
2.080

Học Y Ở Thế Giới Song Song

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.098

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Nữ Phụ Muốn Ly Hôn
2.070

Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Truyện Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
2.292

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Truyện Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
2.157

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ
2.244

Tướng Phủ Đích Nữ

Truyện Tiểu Y Phi Nghịch Thiên
2.058

Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Truyện Y Lộ Phong Hoa
2.376

Y Lộ Phong Hoa

loadingĐang xử lý