Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống.
Sắp xếp theo:
Truyện [Hệ Thống] : Sắc Nữ
2.217

[Hệ Thống] : Sắc Nữ

Truyện [Hệ Thống] : Xoay Người Của Uyển Nhi
2.105

[Hệ Thống] : Xoay Người Của Uyển Nhi

Truyện Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc
2.108

Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Truyện Lịch Hồng Hoang
2.063

Lịch Hồng Hoang

Truyện Vạn Năng Trò Chơi Hệ Thống
2.078

Vạn Năng Trò Chơi Hệ Thống

Truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
2.073

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Truyện Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
2.065

Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Truyện Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
2.103

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
2.119

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Truyện Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
2.078

Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!

Truyện Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta
2.081

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Truyện Đích Nữ Vô Song
3.553

Đích Nữ Vô Song

Truyện Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
2.348

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Truyện Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 1
2.088

Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 1

Truyện Xích Quỷ Truyền Thừa
2.075

Xích Quỷ Truyền Thừa

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!
2.083

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
2.079

Cuồng Huyết Thiên Ma

Truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
2.073

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Truyện Pokemon Kaitou Izumi
2.066

Pokemon Kaitou Izumi

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.112

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
2.086

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Truyện Linh Thế Hồn Thần
2.063

Linh Thế Hồn Thần

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
2.142

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này
2.078

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Truyện Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ
2.074

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương
2.110

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Truyện Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
2.090

Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Truyện Thợ Săn Tại Dị Giới
2.069

Thợ Săn Tại Dị Giới

Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.117

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma
2.085

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma

Truyện Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
2.078

Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Truyện Đích Nữ Tàn Phi
2.401

Đích Nữ Tàn Phi

Truyện Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
2.073

Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Truyện Nữ Hoàng Giải Trí
2.078

Nữ Hoàng Giải Trí

Truyện Xuyên Ngược Tra Nam Chủ
2.078

Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Truyện Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư
2.079

Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

loadingĐang xử lý