Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống.
Sắp xếp theo:
Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
2.138

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Truyện Lịch Hồng Hoang
2.061

Lịch Hồng Hoang

Truyện Công Chúa Thành Vương Phi
2.246

Công Chúa Thành Vương Phi

Truyện Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước
2.069

Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Truyện Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
2.159

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Truyện Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả
2.085

Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!
2.080

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Truyện Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?
2.086

Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Truyện Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
2.306

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Truyện Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình
2.074

Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
2.085

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Truyện Tôi Là Đại Vai Ác
2.077

Tôi Là Đại Vai Ác

Truyện Xuyên Không Kì Cục Truyện
2.155

Xuyên Không Kì Cục Truyện

Truyện Y Phi Tuyệt Sắc Của Nhiếp Chính Vương
2.674

Y Phi Tuyệt Sắc Của Nhiếp Chính Vương

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ
2.244

Tướng Phủ Đích Nữ

Truyện Lớp Học Ám Sát
2.077

Lớp Học Ám Sát

Truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới
2.148

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.105

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Kiều Kiều Vô Song
2.399

Kiều Kiều Vô Song

Truyện Đoạt Xá Thành Thê
2.059

Đoạt Xá Thành Thê

Truyện Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
2.289

Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?

Truyện Mạt Thế Tử Ca
2.062

Mạt Thế Tử Ca

Truyện Hệ Thống Toàn Năng Hóa
2.073

Hệ Thống Toàn Năng Hóa

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc
2.101

Thuần Huyết Huyết Tộc

Truyện Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
2.063

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Truyện Đích Nữ Tàn Phi
2.362

Đích Nữ Tàn Phi

Truyện Dụ Hành
2.067

Dụ Hành

Truyện Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ
2.073

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút
2.074

Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Truyện Tĩnh Nữ Truyền
2.267

Tĩnh Nữ Truyền

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện
2.079

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
2.064

Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa
2.086

Kỳ Tích Vương Tọa

Truyện Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
2.064

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
2.083

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Truyện Xuyên Không Về Cổ Đại Tìm Mỹ Nam
2.077

Xuyên Không Về Cổ Đại Tìm Mỹ Nam

loadingĐang xử lý