Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống.
Sắp xếp theo:
Truyện Ta Mới Là Nữ Chính
2.077

Ta Mới Là Nữ Chính

Truyện Sổ Tay Công Lược Nam Thần
2.057

Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Truyện Mộng Thiên Thu - Một Kiếp Nhân Sinh
2.087

Mộng Thiên Thu - Một Kiếp Nhân Sinh

Truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký
2.064

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Truyện Hệ Thống Ma Phương Lục Đồ
2.071

Hệ Thống Ma Phương Lục Đồ

Truyện Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
2.079

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Truyện Nàng Thật Xinh Đẹp
2.068

Nàng Thật Xinh Đẹp

Truyện Ngự Xà Cuồng Phi
2.678

Ngự Xà Cuồng Phi

Truyện Khởi Nguyên Hệ Thống
2.098

Khởi Nguyên Hệ Thống

Truyện Kim Sơn Hồ Điệp
2.125

Kim Sơn Hồ Điệp

Truyện [Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái
2.082

[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái

Truyện Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng
2.077

Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng

Truyện Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi
2.074

Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi

Truyện Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!
2.073

Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Truyện Khi Ngự Tỷ Xuyên Không
2.061

Khi Ngự Tỷ Xuyên Không

Truyện Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta
2.081

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Truyện Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo
2.082

Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống: Nữ Phụ Lên Sàn
2.082

Nghịch Thiên Hệ Thống: Nữ Phụ Lên Sàn

Truyện Sủng Phi Khó Dưỡng
2.075

Sủng Phi Khó Dưỡng

Truyện Ma Nữ Tái Thế
2.132

Ma Nữ Tái Thế

Truyện Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê​
2.082

Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê​

Truyện Siêu Cấp Gen
2.058

Siêu Cấp Gen

Truyện Xuyên Thành Em Gái Vai Ác
2.074

Xuyên Thành Em Gái Vai Ác

Truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!
2.058

Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Truyện Nam Chính Này, Tôi Không Cần!
2.075

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Truyện Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới
2.102

Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới

Truyện Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa
2.077

Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng
2.102

Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

Truyện Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!
2.085

Phát Sóng Trực Tiếp: Nhân Vật Phản Diện Đừng Hắc Hoá!

Truyện Dạ Thiên Tử
2.522

Dạ Thiên Tử

Truyện Sương Khói Đông Kinh
2.074

Sương Khói Đông Kinh

Truyện Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục
2.084

Lịch Sử Tiến Hóa Của Củi Mục

Truyện Mau Xuyên Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc
2.082

Mau Xuyên Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

Truyện Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế
2.105

Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Truyện Phượng Nghiên Trấn Quốc
2.082

Phượng Nghiên Trấn Quốc

Truyện Chân Long Va Phải Ác Nữ
2.082

Chân Long Va Phải Ác Nữ

loadingĐang xử lý