Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống.
Sắp xếp theo:
Truyện Xà Vương Kỳ Truyện
2.098 Đủ bộ

Xà Vương Kỳ Truyện

Truyện Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
2.213 Đủ bộ

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Truyện Đông Phương Giáo Chủ Đến Dị Giới
2.086

Đông Phương Giáo Chủ Đến Dị Giới

Truyện Tà Y Độc Phi
2.222

Tà Y Độc Phi

Truyện Nàng Dâu Dương Gia Tướng
2.071

Nàng Dâu Dương Gia Tướng

Truyện Bản Sắc Nữ Đế
2.077

Bản Sắc Nữ Đế

Truyện Ai Mới Là Quỷ Vương
2.099

Ai Mới Là Quỷ Vương

Truyện Tuyệt Thế Cường Giả
2.093

Tuyệt Thế Cường Giả

Truyện Cuồng Yêu Hỏa Phượng Hoàng
2.087 Đủ bộ

Cuồng Yêu Hỏa Phượng Hoàng

Truyện Triệu Hoán Sư Phỉ La Na
2.073

Triệu Hoán Sư Phỉ La Na

Truyện Yếm Lụa
2.078

Yếm Lụa

Truyện Đường Về
2.236 Đủ bộ

Đường Về

Truyện Nữ Bộ Thiên Hạ
2.151

Nữ Bộ Thiên Hạ

Truyện Asisu Dưỡng Bảo Bảo
2.207

Asisu Dưỡng Bảo Bảo

Truyện Đại Mạc Đao
2.132 Đủ bộ

Đại Mạc Đao

Truyện Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu
2.149

Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

Truyện Ảo Mộng Lữ Trình
2.101

Ảo Mộng Lữ Trình

Truyện Địa Ngục Chi Ngược
2.132 Đủ bộ

Địa Ngục Chi Ngược

Truyện Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!
2.166

Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Truyện Nghĩa Nữ Của Thành Vương
2.162

Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Truyện Nam Phụ Tự Có Nữ Phụ Thương
2.113

Nam Phụ Tự Có Nữ Phụ Thương

Truyện Đoạt Tướng
2.131 Đủ bộ

Đoạt Tướng

Truyện Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo!
2.121

Xuyên Qua Làm Ruộng Hảo!

Truyện Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ
2.088 Đủ bộ

Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ

Truyện Linh Nhân Lệ
2.088 Đủ bộ

Linh Nhân Lệ

Truyện Đào Hoa Trầm Vương
2.229 Đủ bộ

Đào Hoa Trầm Vương

Truyện Sử Thượng Tối Cường Tiểu Tiểu Thụ
2.164 Đủ bộ

Sử Thượng Tối Cường Tiểu Tiểu Thụ

Truyện Tinh Tế Độc Sủng: Vô Tình Nuôi Nhi Thê
2.154

Tinh Tế Độc Sủng: Vô Tình Nuôi Nhi Thê

Truyện Ngôn Tiêu Yến Yến
2.196 Đủ bộ

Ngôn Tiêu Yến Yến

Truyện Vân Cuồng
2.237

Vân Cuồng

Truyện Yêu Nghiệt Triệu Hồi Sư
2.101

Yêu Nghiệt Triệu Hồi Sư

Truyện Kiếp Này Đã Định
2.155 Đủ bộ

Kiếp Này Đã Định

Truyện Dã Đồng
2.136

Dã Đồng

Truyện Tình Lữ Của Lam Cơ
2.075

Tình Lữ Của Lam Cơ

Truyện Hắn Là Vương Phi Của Ta
2.102 Đủ bộ

Hắn Là Vương Phi Của Ta

Truyện Bất Uổng Thử Sinh
2.075 Đủ bộ

Bất Uổng Thử Sinh

loadingĐang xử lý