Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống.
Sắp xếp theo:
Truyện Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi
2.105

Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi

Truyện Hệ Thống: Tổ Tiếp Nhận Thế Thân Bi Kịch Phát Sinh Phía Trước
2.080

Hệ Thống: Tổ Tiếp Nhận Thế Thân Bi Kịch Phát Sinh Phía Trước

Truyện Cổ Đại Sinh Hoạt: Lão Bà Hoàn Thành Chấp Niệm
2.078

Cổ Đại Sinh Hoạt: Lão Bà Hoàn Thành Chấp Niệm

Truyện Nữ Phụ Thành Nữ Vương
2.095

Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Truyện Nhà Có Điêu Phu
2.225

Nhà Có Điêu Phu

Truyện Hoàng Phi Ai Cập
2.080

Hoàng Phi Ai Cập

Truyện Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng
2.079

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Truyện Nữ Nhân May Mắn Vớ Được 3 Nam Nhân Cực Phẩm:
2.066

Nữ Nhân May Mắn Vớ Được 3 Nam Nhân Cực Phẩm:

Truyện Hình Ảnh Của Trái Tim
2.078

Hình Ảnh Của Trái Tim

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí
2.087

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
2.097

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Truyện Nữ Bác Sĩ Thiên Tài Xuyên Qua Thành Nữ Phụ
2.104

Nữ Bác Sĩ Thiên Tài Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Truyện Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta
2.060

Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng
2.085

Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Truyện Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ
2.081

Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Truyện Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!
2.075

Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Truyện Xuyên Qua Chi Thiên Lôi Nhất Bộ
2.075

Xuyên Qua Chi Thiên Lôi Nhất Bộ

Truyện Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện
2.123

Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Truyện Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao
2.404

Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao

Truyện Độc Sủng Ái Phi
2.087

Độc Sủng Ái Phi

Truyện Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi
2.432

Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi

Truyện Vật Hi Sinh Tu Chân Ký
2.183

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Truyện Nữ Hoàng Tuyển Phu
2.125

Nữ Hoàng Tuyển Phu

Truyện Học Y Ở Thế Giới Song Song
2.081

Học Y Ở Thế Giới Song Song

Truyện Tiểu Y Phi Nghịch Thiên
2.058

Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Truyện Y Lộ Phong Hoa
2.376

Y Lộ Phong Hoa

Truyện Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi
2.101

Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi

Truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình
2.154

Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Truyện Tiên Khúc Tiêu Dao
2.076

Tiên Khúc Tiêu Dao

Truyện Cách Làm Sủng Phi
2.062

Cách Làm Sủng Phi

Truyện Siêu Cấp Thần Long
2.068

Siêu Cấp Thần Long

Truyện Người Thanh Trừng Thế Giới
2.091

Người Thanh Trừng Thế Giới

Truyện Độc Sủng Mị Phi
2.087

Độc Sủng Mị Phi

Truyện Bạch Phát Hoàng Phi
2.082

Bạch Phát Hoàng Phi

Truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê
2.067

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Truyện [Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong
2.065

[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

loadingĐang xử lý