Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống.
Sắp xếp theo:
Truyện Lưu Quang Dạ Tuyết
2.113 Đủ bộ

Lưu Quang Dạ Tuyết

Truyện Bộ Bộ Kinh Tâm
2.291 Đủ bộ

Bộ Bộ Kinh Tâm

Truyện Sáp Huyết
3.025 Đủ bộ

Sáp Huyết

Truyện Nghịch Thiên
2.110 Đủ bộ

Nghịch Thiên

Truyện Thuận Minh
2.765 Đủ bộ

Thuận Minh

Truyện Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!
2.163 Đủ bộ

Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Truyện Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận
2.099 Đủ bộ

Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận

Truyện Ân Nhân Quá Vô Lại
2.107 Đủ bộ

Ân Nhân Quá Vô Lại

Truyện Hồng Trang Tình Lang
2.089 Đủ bộ

Hồng Trang Tình Lang

Truyện Kiếp Hôn Ký
2.085 Đủ bộ

Kiếp Hôn Ký

Truyện Long Vương
2.099 Đủ bộ

Long Vương

Truyện Man Nữ Hiệp
2.086 Đủ bộ

Man Nữ Hiệp

Truyện Minh Vương Đoạt Hậu
2.118 Đủ bộ

Minh Vương Đoạt Hậu

Truyện Nương Tử Tạm Khoan Dung
2.100 Đủ bộ

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Truyện Nương Tử Thích Tác Quái
2.090 Đủ bộ

Nương Tử Thích Tác Quái

Truyện Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn
2.091 Đủ bộ

Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Truyện Nha Hoàn Thị Tẩm
2.099 Đủ bộ

Nha Hoàn Thị Tẩm

Truyện Bộ Bộ Sinh Liên
2.944 Đủ bộ

Bộ Bộ Sinh Liên

Truyện Hưởng Hết Sủng Nịch
2.266 Đủ bộ

Hưởng Hết Sủng Nịch

Truyện Tù Phi
2.121 Đủ bộ

Tù Phi

Truyện Vân Cơ
2.235 Đủ bộ

Vân Cơ

Truyện Cực Phẩm Gia Đinh
2.847 Đủ bộ

Cực Phẩm Gia Đinh

Truyện Ngược Ái
2.473 Đủ bộ

Ngược Ái

Truyện Sai Phi Dụ Tình
2.298 Đủ bộ

Sai Phi Dụ Tình

Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
2.684 Đủ bộ

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Truyện Tầm Tần Ký
2.449 Đủ bộ

Tầm Tần Ký

Truyện Ác Bá Cửu Vương Gia
2.123 Đủ bộ

Ác Bá Cửu Vương Gia

Truyện Bán Tướng Công
2.085 Đủ bộ

Bán Tướng Công

Truyện Bối Lạc Gia Tác Tình
2.090 Đủ bộ

Bối Lạc Gia Tác Tình

Truyện Cắt Được Ác Phu
2.096 Đủ bộ

Cắt Được Ác Phu

Truyện Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly
2.258 Đủ bộ

Công Tử Nhà Ta Là Hồ Ly

Truyện Diễm Cơ Của Bá Vương
2.089 Đủ bộ

Diễm Cơ Của Bá Vương

Truyện Đại Nhân Sợ Hãi
2.095 Đủ bộ

Đại Nhân Sợ Hãi

Truyện Công Chúa Yêu Phò Mã
2.123 Đủ bộ

Công Chúa Yêu Phò Mã

Truyện Giang Nam Thiện Nương Tử
2.086 Đủ bộ

Giang Nam Thiện Nương Tử

loadingĐang xử lý