Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống.
Sắp xếp theo:
Truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
2.101

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
2.138

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi
2.061

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Truyện Công Chúa Thành Vương Phi
2.246

Công Chúa Thành Vương Phi

Truyện Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
2.113

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
2.106

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Truyện Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
2.159

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
2.080

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Truyện Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm
2.306

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
2.169

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Truyện Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
2.085

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Truyện Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu
2.188

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma
2.071

Cuồng Huyết Thiên Ma

Truyện Xuyên Không Kì Cục Truyện
2.155

Xuyên Không Kì Cục Truyện

Truyện Y Phi Tuyệt Sắc Của Nhiếp Chính Vương
2.674

Y Phi Tuyệt Sắc Của Nhiếp Chính Vương

Truyện Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
2.074

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới
2.148

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
2.105

Đỉnh Phong Chí Tôn

Truyện Kiều Kiều Vô Song
2.399

Kiều Kiều Vô Song

Truyện Đoạt Xá Thành Thê
2.059

Đoạt Xá Thành Thê

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc
2.101

Thuần Huyết Huyết Tộc

Truyện Độc Phi Ở Trên Tà Vương Ở Dưới
2.080

Độc Phi Ở Trên Tà Vương Ở Dưới

Truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
2.606

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
2.137

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Truyện Đích Nữ Tàn Phi
2.362

Đích Nữ Tàn Phi

Truyện Tĩnh Nữ Truyền
2.267

Tĩnh Nữ Truyền

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa
2.086

Kỳ Tích Vương Tọa

Truyện Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống
2.115

Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
2.083

Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Truyện Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể
2.061

Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
2.059

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên
2.097

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Truyện Đích Nữ Vô Song
3.468

Đích Nữ Vô Song

Truyện Nữ Chủ! Ta Giúp Ngươi
2.079

Nữ Chủ! Ta Giúp Ngươi

Truyện Điền Duyên
2.708

Điền Duyên

Truyện Bí Mật Xuyên Qua
2.084

Bí Mật Xuyên Qua

loadingĐang xử lý